Stappenplan

Deze leidraad is gericht op het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling door medewerkers of vrijwilligers/maatjes – van zorgorganisaties in de langdurige zorg – in relatie tot een cliënt. Ook geeft de leidraad een stappenplan voor de organisatie als grensoverschrijdend gedrag onverhoopt toch vóórkomt. De leidraad is geactualiseerd zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving.

Download de geactualiseerde Leidraad Veilige Zorgrelatie

De uitgewerkte versie van de Leidraad geeft informatie, tips en adviezen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit onderwerp. Meer informatie is te vinden op: Veiligezorgrelatie.nl.

Voor wie is de leidraad?

De Leidraad ‘Veilige zorgrelatie’ is primair een handreiking voor beleidsmakers en bestuurders van zorgorganisaties in de langdurige zorg. De Leidraad kan ook een handvat zijn voor individuele medewerkers, vrijwilligers/maatjes of cliënt(vertegenwoordigers) om het onderwerp op de agenda te zetten of te achterhalen hoe te handelen.

Wat is de relatie met de Meldcode Huiselijk geweld?

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling, waarvoor de Meldcode geldt, is een naaste de pleger. De Leidraad Veilige zorgrelatie richt zich op situaties waarbij een professional of vrijwilliger van een zorgorganisatie (potentiële) pleger is. De zorgorganisatie heeft als zorgaanbieder en werkgever dan een andere verantwoordelijkheid. En van medewerkers vraagt dit de moed om bepaald gedrag van een collega bespreekbaar te maken.

Wat is de relatie met het Waarschuwingsregister?

De minister van VWS heeft het voornemen om deelname aan het Waarschuwingsregister verplicht te gaan stellen. Het Waarschuwingsregister is één van de preventieve maatregelen die een organisatie kan nemen om grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door een professional te voorkómen. In de Leidraad Veilige zorgrelatie staan er meer.

De Wie-doet-wat-Wijzer

Aan de uitgewerkte versie van de Leidraad is nu de Wie-doet-wat-Wijzer toegevoegd. Deze Wijzer helpt om (nog beter) informatie te vinden in dit omvangrijke document met toelichting op de aanbevelingen, tips en adviezen. De Wijzer vat daartoe de acties samen van relevante functionarissen om te werken aan een veilige zorgrelatie mét mogelijkheid van doorklikken naar de relevante informatie uit de Leidraad.