Met Doen en Blijven doen begeleid je iemand naar een gezondere manier van leven. Het is een methode voor gedragsverandering bij mensen met een chronische ziekte, waarbij de zorgverlener en de cliënt zes stappen doorlopen: 

  • Openstaan: eraan toe zijn, bereid zijn om na te denken en in gesprek te gaan over wat leven met de ziekte vraagt.
  • Begrijpen: weten wat er aan de hand is, wat eraan te doen valt en wat iemand zelf kan doen.
  • Willen: afwegingen maken tussen mogelijkheden en tot een besluit komen (intentie) om zelf aan de slag te gaan.
  • Kunnen: hulpmiddelen en technieken leren hanteren, vaardigheden beheersen.
  • Doen: zelf in actie komen en de voorgenomen veranderingen doorvoeren.
  • Blijven doen: volhouden, successen vieren, leren wat nóg beter kan, opnieuw beginnen als het niet is gelukt.

Compacte methode die je snel kunt leren 

Steeds meer ketenzorgprogramma’s in de eerstelijn gebruiken inmiddels deze aanpak. Auteur en eerstelijns GZ-psycholoog Frank Verhulst: ‘Het is een toegankelijke en compacte methode die je in korte tijd kunt leren.’ Het vernieuwde boek ‘Doen en blijven doen – Zelfmanagement en persoonsgerichte multidisciplinaire zorg’ van Frank Verhulst en Marieke van der Burgt kan daarbij helpen. Het is bedoeld voor eerstelijns zorgverleners, ketenzorgpartners en studenten van paramedische opleidingen. Bij het boek horen video’s met voorbeeldgesprekken over de stappen van de stappenreeks en mini-colleges over begrippen uit de psychologie, de persoonsgebonden factoren.’ 

Meer infomatie over het boek op de website van BSL

Persoonsgebonden factoren  

Wat maakt de methode persoonsgericht? Frank Verhulst: ‘Naast de stappen voor gedragsverandering kijken we ook naar persoonsgebonden factoren. Dan moet je denken aan:

  • Waar legt de cliënt de regie over de gezondheid, bij de zorgverlener of bij zichzelf (de Locus of Control)?
  • Wat speelt er in relatie tot gezondheid in het leven van de cliënt?
  • Wat zijn daarbij de problemen en wat is zijn emotionele gesteldheid: angstig of depressief?
  • Hoe gaat iemand om met zijn ziekte (coping)?

Als je weet hoe iemand omgaat met zijn gezondheid en wat iemand wil, dan kun je gezamenlijk bepalen of zelfmanagement een geschikte manier is om aan de gezondheid te werken en hoe je dat het beste kunt doen.’

Blijvend veranderen 

‘Het blijvend veranderen van gedrag is in wezen zelfmanagement. Daarover voer je het gesprek.’ 

Beginnen met veranderen lukt de meestal wel, maar hoe houd je het vol? ‘Het blijvend veranderen van gedrag is in wezen zelfmanagement. Daarover voer je het gesprek. Wat speelt daarbij een rol? Wat heeft de cliënt nodig? Als dat lukt, dan ben je een heel stuk verder. Een succesverhaal? Een diabetespatiënt die jarenlang veel problemen had met zijn ziekte, is het gelukt om met deze methode grip te krijgen op zijn gezondheid. Het gaat nu een stuk beter met hem.’ 

Lees meer over de methode op de website Doen en Blijven Doen