In het Kwaliteitskader staat wat de cliënt van jou mag verwachten, maar ook wat jij van jezelf én van je werkgever mag verwachten. Preventie, de beste zorg voor jouw cliënt en leren en verbeteren staan centraal. Het is de bedoeling dat in 2019 iedereen in de wijk met het Kwaliteitskader werkt.

Wat kun jij doen?


V&VN maakte een werkdocument waarmee jij aan de slag kunt. Ook is het handig om te zorgen dat iemand uit je team het volledige Kwaliteitskader Wijkverpleging doorleest. Zijn dingen niet geregeld zoals ze in het Kwaliteitskader staan? Ga dan in gesprek met je team en je werkgever. Zo kun je iedereen aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid.

TIP! Laat het Kwaliteitskader Wijkverpleging regelmatig per onderdeel terugkomen in het teamoverleg; Wat betekent het voor jou?

De cliënt centraal

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging stelt de cliënt centraal. Wat iemand zelf wil en kan, vormt het uitgangspunt voor zorgprofessionals om goede zorg en ondersteuning te geven. Verpleegkundigen en verzorgenden zullen daarbij steeds meer een beroep doen op de zelfredzaamheid van de client en zijn omgeving.

Actief in de wijk

Wijkverpleging wordt in het kwaliteitskader beschreven als een team dat zich met partners in de buurt inzet voor de gezondheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Verpleegkundigen en verzorgenden helpen niet alleen thuis, maar zijn ook preventief in de wijk actief. De verpleegkundigen schakelen waar nodig met mantelzorgers en meer gespecialiseerde hulpverleners, bijvoorbeeld in de geriatrie, dagbesteding of sociaal werk.

Betere positie op de arbeidsmarkt 

De richting die in dit kader beschreven wordt heeft veel steun in het veld. Het kader biedt perspectief voor de toekomst waarbij de wijkverpleging meer te bieden heeft, doelmatiger wordt en over de randvoorwaarden beschikt om dit mogelijk te maken. De partijen willen het vak van wijkverpleegkundige aantrekkelijker maken, zodat het personeelstekort minder wordt. 

Over het Kwaliteitskader 

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is opgested door brancheorganisaties ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft het kwaliteitskader voor de wijkverpleging in juni 2018 vastgesteld.