“Ons doel is alle betrokkenen grip op de gezondheid te geven”, stelt Vinood Mangroelal (EVP KPN health) in een reactie. “Zo stimuleren we zelfredzaamheid bij patiënten en dringen we tegelijkertijd de impact van ons werk op het milieu steeds verder terug. Dat doen we door steeds slimmere en energiezuinigere diensten te leveren. Samen met zorginstellingen werken we aan een slimme, groene en duurzame zorgsector.”

Steun Green deal logisch

Volgens Mangroelal, sinds februari 2021 officieel opvolger van Kees Donkervoort bij KPN Health, is KPN al een van de meest duurzame IT-partijen wereldwijd. De activiteiten van KPN zelf zijn sinds 2015 klimaatneutraal. Wie een bericht verstuurt over het KPN-netwerk – dus ook het besloten zorgnetwerk E-Zorg – is er dus zeker van dat dit over een duurzaam netwerk loopt.

“De cloud-diensten die KPN health aanbiedt, zoals de Health Exchange en Digital dokter, staan in datacenters die voorzien worden van groene energie. Dat maakt het ontzettend logisch dat ook KPN health de Green Deal voor duurzame zorg tekent en dit initiatief ondersteunt voor een veel groenere toekomst.”

Om mensen gezonder te maken gebruiken zorginstellingen en ziekenhuizen veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen.

Bevorderen zorg op afstand

VWS begon in oktober 2018 met het sluiten van de Green Deals. Onderdeel hiervan is ook het bevorderen van zorg op afstand via onder meer thuis- en telemonitoring en e-consulten. Zo moeten reisbewegingen en daarmee Co2-uitstoot teruggebracht worden.

Ruim 200 partijen hebben de Green Deal al ondertekend. Zij hebben ieder hun eigen doelen, maar baseren die op de volgende vier afspraken:

  • Terugdringen CO2-uitstoot.
  • Meer circulair werken.
  • Minder medicijnresten in het water.
  • Een gezonde leef- en werkomgeving in de zorg ontwikkelen.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.