Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een onderzoek van het Nivel over de informatiebehoefte met betrekking tot JZOJP, een nieuwe technische standaard voor gezondheid-apps en de MedMij-kwalificatie van Careweb. Verder ook aandacht voor de digitalisering van afspraak bevestigingen in het Tergooi en een nieuw lid voor de Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum,

Informatie over JZOJP belangrijk

Het Nivel heeft binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van burgers met betrekking tot de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Daaruit blijkt dat ruim de helft van de ondervraagde zorgconsumenten het belangrijk vindt dat ze daarover geïnformeerd worden.

Daarbij maakt het voor de meesten van hen niet uit of die informatie per brief, e-mail of via een online nieuwsbrief of website aangeboden wordt. Uit het onderzoek dat bovendien dat ruim een derde van de burgers het belangrijk vindt hun mening te kunnen geven over de JZOJP. Meebeslissen wordt daarentegen als minder belangrijk gezien.

Technische standaard voor gezondheids-apps

Er zijn letterlijk duizenden gezondheids-apps beschikbaar, onder andere in de verschillende app stores. Die apps hebben vaak toegang tot persoonlijke data van gebruikers. Voor het goed kunnen beoordelen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van dergelijke apps, is een nieuwe technische specificatie gepubliceerd: NVN-CEN ISO/TS 82304-2.

Deze standaard combineert en bouwt voort op bestaande richtlijnen en vereisten voor apps van gezondheidsorganisaties over de hele wereld. Middels een kleurentabel kan snel inzicht verkregen worden welke apps veilig, betrouwbaar en effectief zijn. NVN-CEN ISO/TS 82304-2 is ontwikkeld door de commissie ‘ISO/TC 215, Medische informatica’, in samenwerking met de commissie ‘IEC/TC 62, Medisch elektrische apparatuur’.

Careweb behaalt MedMij-kwalificatie

Begin deze maand heeft de gegevensdienst BgGGZ van Careweb de MedMij-kwalificatie behaald. Vanaf nu kunnen vijf GGZ-instellingen die deelnemen aan de VIPP-regeling zorginformatiebouwstenen (zib’s) uitwisselen met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

“Careweb staat voor het ondersteunen van verantwoorde zorg van hoge kwaliteit onder het motto “laat zien wat je doet” voor hulpverleners. Gegevens uitwisselen met een PGO speelt hier prachtig op in. De kwalificatie is daarin een mijlpaal die de betrokkenen verder motiveert in dit technisch uitdagende traject”, aldus algemeen directeur Sybren Kikstra.

Afspraak bevestiging per e-mail in Tergooi

Aanstaande maandag, 16 augustus, start Tergooi met het versturen van afspraak bevestigingen per e-mail. Daarmee komt het ziekenhuis tegemoet aan de wens van steeds meer patiënten die aangeven dat zij deze informatie het liefst per e-mail willen ontvangen.

Om er zeker van te zijn dat het ziekenhuis over de juiste e-mailadressen van al haar patiënten beschikt, wordt hij gevraagd hun opgegeven e-mailadres te verifiëren. Daarvoor heeft het Tergooi een online instructie gepubliceerd.

Anja Blonk in RvB Zaans Medisch Centrum

Met ingang van 1 november 2021 treedt Anja Blonk toe tot de Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum. De afgelopen vijf jaar was zij directeur van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Voordat Anja de overstap maakte naar de zorg, onder andere bij het OLVG en AMC, werkte ze in de logistieke sector.

“Ik verheug me op de samenwerking met mijn collega’s van het Zaans Medisch Centrum. Ik kijk er naar uit om samen met hen verder te bouwen aan de toekomst van het Zaans Medisch Centrum”, aldus Anja.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.