Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe AORTA-LSP website van VZVZ, de nieuwe Implementatiekaart Telebegeleiding COPD van de NVZ en Federatie Medisch Specialisten, de 1 miljoenste waardering op ZorgkaartNederland en de toetreding van Prof. dr. Marlies Schijven tot de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum.

VZVZ lanceert AORTA-LSP website

Eerder dit jaar introduceerde VZVZ een nieuwe huisstijl. In de afgelopen jaren is de organisatie gegroeid tot een expertisecentrum voor interoperabiliteit. Daarnaast ontwikkelde VZVZ zich verder als coördinator en beheerder van verschillende programma’s, afsprakenstelsels, producten en gemeenschappelijke diensten.

Waar andere afsprakenstelsels (denk aan Koppeltaal, MedMij en Twiin) en diensten (Volgjezorg) al eigen websites hadden, is het een logisch gevolg dit ook voor het AORTA-afsprakenstelsel en LSP te doen. “Het ligt dus voor de hand om het AORTA-afsprakenstelsel en het daaruit voortvloeiende LSP met alle informatie en ondersteuning over AORTA en LSP te bundelen op een nieuwe website: aorta-lsp.nl”, aldus Alf Zwilling, manager corporate communicatie en woordvoerder VZVZ. Alle informatie die zorgaanbieders, ICT-leveranciers en andere stakeholders voorheen op vzvz.nl konden vinden, is nu via die website beschikbaar.

Implementatiekaart Telebegeleiding COPD

De NVZ heeft de Implementatiekaart Telebegeleiding COPD gepubliceerd. De kaart biedt handvatten voor het invoeren van telemonitoring voor COPD-patiënten. Denk daarbij aan aandachtspunten en tips voor de organisatie van telemonitoring, de ICT-voorzieningen, de financiering en de tijdsinvestering.

De kaart werd ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in samenwerking met de NVZ, longartsen en patiëntenorganisaties. Het digitaal en op afstand begeleiden van deze patiënten zorgt ervoor dat zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Dit draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

1 miljoenste waardering ZorgkaartNederland

Begin deze maand heeft ZorgkaartNederland.nl de mijlpaal van de miljoenste patiëntervaring behaald. Op deze keuzewebsite zien mensen ervaringen van anderen over de behandeling door hun arts, therapeut of thuiszorgmedewerker. Zo’n waardering helpt hen bij hun keuze voor een zorgaanbieder.

“Ik vind het erg mooi dat de miljoenste waardering hier valt. Een onafhankelijk oordeel is altijd belangrijk. Het geeft ons de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren. De feestelijke taart gaat naar de zorgmedewerkers. Die verzetten het echte werk hier”, aldus bestuurder Alex Reede.

Marlies Schijven in RvT MMC

Met ingang van 1 juli 2021 is Marlies Schijven toegetreden tot de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum. Zij krijgt binnen de RvT de portefeuille Digitalisering, Innovatie en ICT. Sinds 2015 is Prof. dr. Schijven als hoogleraar Chirurgie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam UMC. Daarnaast is zij ook lid van de redactieraad van ICT&health.

“De missie van Meander, ‘Meander, partner in gezondheid’ spreekt mij erg aan. Ik geloof in de inzet van technologie voor de best passende zorg in samenspraak met de patiënt. Omdat een organisatie gevormd en gedragen wordt door de mensen die erin werken, vind ik het belangrijk dat óók de zorgverleners hierin optimaal ondersteund worden. Dit, opdat zij de best mogelijke partner voor de patiënt kunnen zijn. Ik kijk er naar uit om mijn energie en ervaring in te brengen in de ontwikkeling die Meander doormaakt op dit boeiende terrein”, aldus Marlies.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.