De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC zijn een project begonnen om digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Het Stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland initieerde de samenwerking na de oproep van het landelijke programma Met spoed beschikbaar om ‘koploperprojecten’ te starten. Dit zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die samen met hun ICT-leveranciers digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen willen verbeteren. De zorgaanbieders in Rotterdam-Rijnmond en hun ICT-leveranciers Topicus en ChipSoft zijn de eerste koplopers van Met spoed beschikbaar.