Door de invoering van de digitale verwijzing van CHD naar Treant Zorggroep, wordt een patiënt automatisch in het informatiesysteem op de Spoedeisende hulp getoond. SEH-zorgverleners kunnen zich hierdoor beter voorbereiden op de komst van de patiënt en zo sneller de juiste zorg verlenen. Daarnaast vindt er slechts eenmalig administratie plaats op de huisartsenpost en verdwijnt de papieren verwijzing. Het koploperproject maakt het proces voor zowel patiënt als zorgverlener efficiënter.

Met Spoed Beschikbaar

De realisatie van de digitale gegevensuitwisseling tussen CHD en Treant Zorggroep wordt ondersteund vanuit het landelijke programma Met spoed beschikbaar. Dit programma helpt zorgverleners in de acute zorg met de realisatie van digitale uitwisseling van gegevens. In het programma werken de landelijke branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz samen. Door betere gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt.

Trea Sandjer, SEH-arts en medisch manager bij Treant Zorggroep stelt nu al de voordelen van de digitale manier van verwijzen te ervaren. “Het is een stuk sneller, efficiënter en patiëntvriendelijker. Wij zijn er als SEH erg blij mee.”

Eerder koploperproject

Het aantal koploperprojecten van Met Spoed beschikbaar groeit geleidelijk. Eerder in juli lieten huisartsencoöperatie De Slochterkring, het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis Groningen weten in een koploperproject samen de digitale uitwisseling van gegevens tussen de huisartsen en de Spoedeisende hulp (SEH) te versnellen. De deelnemers willen de Professionele Samenvatting (PS) van de huisarts digitaal kunnen inzien op de SEH om zo sneller over relevante medische informatie te beschikken. ICT-leveranciers Promedico VDF en ihomer zijn betrokken om dit technisch te realiseren.

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland begon eerder dit jaar al met een koploperproject. Het liet in mei weten de komende tijd twee nieuwe koploperprojecten op te pakken in het kader van het landelijke programma Met spoed beschikbaar: de uitwisselingen tussen de RAV Zuid-Holland Zuid met een betrokken SEH in Zuid-Holland Zuid en tussen de meldkamer ambulance en de huisartsenposten in Rotterdam-Rijnmond.