Lage luchtweginfecties komen vaker voor bij kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld door een verminderde weerstand of slikproblemen. Mensen met lage luchtweginfecties voelen zich vaak erg ziek, hebben last van hoesten, kortademigheid, pijn, soms een snelle hartslag of snelle ademhaling. Ook kan er koorts, vermoeidheid of verwardheid (delier) ontstaan.

Klinische les en quiz 

Verenso heeft een klinische les ontwikkeld over lage luchtweginfecties voor verzorgenden en verpleegkundigen. De les is gebaseerd op de vernieuwde ‘Richtlijn Lage Luchtweginfecties’ die in oktober is verschenen. Lees meer over de diagnostiek, de behandeling, wel of geen antibiotica, verzorging en preventie. Onderdeel van de les is een quiz en een casus. Een specialist ouderengeneeskunde of een teamleider kan de les geven.

Download de klinische les (ppt)

klinische les lage luchtweginfecties

Richtlijn aangepast op antibioticaresistentie 

In oktober publiceerde Verenso de vernieuwde richtlijn voor Lage Luchtweginfecties. Nieuw is dat de richtlijn aandacht besteedt aan het beheersen van antibioticaresistentie. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals lage luchtweginfecties, moeilijker of niet meer behandeld kunnen worden. Het voorkomen van lage luchtweginfecties en verantwoord antibioticagebruik dragen bij aan het beperken van antibioticaresistentie. De richtlijn sluit aan bij ouderen in een zorginstelling en ouderen thuis. 

Bekijk de vernieuwde richtlijn op de website van Verenso

Ook aan de slag met resistentiepreventie?

Het vernieuwen van de richtlijn en de materialen zijn gefinancierd vanuit het programma antibioticaresistentie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wil jij ook aan de slag met het voorkomen van antibioticaresistentie? Lees er meer over op de website resistentie preventie