Welke tips helpen om kennis delen op de werkvloer te verbeteren? Vilans-adviseurs Lisa Delmée en Tessa Dadema gingen op zoek en spraken met verschillende medewerkers uit de langdurende zorg over wat goed gaat en wat nog niet. Aan de hand van deze gesprekken ontstonden er 11 tips om beter kennis te delen op de werkvloer. 

11 tips

 1. Bepaal wie je ‘eindgebruiker’ is en hoe hij of zij geholpen wordt met de kennis tijdens het werk. 
 2. Ga met de medewerkers in gesprek over welke vorm hen het meest aanspreekt. De een leest graag, de ander kijkt liever een film of vindt het fijn met iemand in gesprek te gaan. 
 3. Koppel de kennis aan de werkpraktijk. Gebruik bijvoorbeeld altijd een praktijkvoorbeeld wanneer je kennis deelt. 
 4. Zorg dat medewerkers hun werkplek niet hoeven te verlaten om de kennis tot zich te nemen.
 5. Kijk naar de mogelijkheden die technologie biedt. Dit kan het kennis delen efficiënter en effectiever maken, bijvoorbeeld door middel van mobiele applicaties. 
 6. Creëer letterlijk een ruimte om kennis te delen waar je bijvoorbeeld een beeldtafel neerzet. 
 7. Wees selectief in de informatie die je deelt: wat is echt belangrijk? Zorg dat het niet te veel tijd kost voor de medewerkers om de kennis tot zich te nemen. 
 8. Werk samen. Als opleider, als kwaliteitsadviseur, als persoon op de werkvloer, als ontwikkelaar van kennis. Samen sta je sterker.
 9. Ga niet altijd uit van de vorm die de kennis heeft gekregen door de ontwikkelaar, maar kijk naar de mensen in jouw organisatie en welke vorm bij hen aansluit. 
 10. Denk ook eens aan andere vormen. Je kunt bijvoorbeeld een spelelement toevoegen en een quiz, online game of escaperoom ontwikkelen. 
 11. Laat kennis delen onderdeel zijn van het dagelijkse werk. Zet medewerkers in om kennis te delen op de werkvloer, bijvoorbeeld als kennisdrager, maatje of student. 

Waarom lukt het nog niet altijd?

Uit de gesprekken kwam ook naar voren dat het delen van kennis niet overal even goed van de grond komt. Waarom? Bekende smoezen zijn bijvoorbeeld: 

 • ‘Alweer iets nieuws’
 • ‘Ze luisteren toch niet’
 • ‘We weten niet welke kennis nodig is’
 • ‘Ik doe het al jaren zo’
 • ‘Dat is iets voor de afdeling kwaliteit’

Andere belemmeringen zijn onder meer geldgebrek, onvoldoende tijd, personeelstekort, gebrek aan visie en het niet zien als een dagelijkse taak. Ook onderzoeker Marion Kersten (Universiteit van Tilburg) vroeg zich af waarom kennis delen soms zo moeilijk is. Zij schetst drie onderdelen die van invloed zijn: 

 • Gebruiksvriendelijk: Als een handleiding niet begrijpelijk is of bijvoorbeeld in het Engels, dan is de kans kleiner dat mensen ermee aan de slag gaan.
 • Kenmerken van personen: Het gaat dan om individuele factoren (zoals motivatie) en groepsfactoren (zoals de samenwerking in het team).
 • Hoe zit de organisatie in elkaar? Denk hierbij aan materiële factoren (zoals tijd en werkende ICT-systemen) en immateriële factoren (zoals het beleid en de cultuur van de organisatie).