Zelfs wanneer alle vacatures zijn vervuld, kan de huidige manier van werken de toenemende vraag naar gespecialiseerde ggz niet beantwoorden, aldus Juliëtte van Eerd, bestuursvoorzitter van GGz Breburg. De organisatie richt daarom de zorg radicaal anders in en probeert de ggz aantrekkelijker te maken voor werknemers.

Foto: VadimGuzhva / stock.adobe.com

Van Eerd reageert op de tijdelijke opnamestop die Parnassia Groep heeft ingesteld voor patiënten met bijvoorbeeld angsten en depressies. Bij de Haagse zorginstelling zijn door een tekort aan behandelaren de wachttijden voor deze groep opgelopen tot vijf weken en Parnassia wil eerst die wachttijd reduceren.

Grote moeite vacatures in te vullen

Van Eerd herkent het beeld, maar van een opnamestop bij GGz Breburg is geen sprake. “Ook wij hebben grote moeite met het invullen van alle beschikbare vacatures. Er is vooral grote behoefte aan psychiaters, gz-psychologen of klinisch psychologen.” Zij merkt ook op dat professionals er steeds vaker voor kiezen om naar kleine ambulante ggz-aanbieders te gaan waar ze geen weekend- of nachtdiensten hoeven te doen en patiënten krijgen met een lichtere problematiek. Ook gaan sommige werknemers als zelfstandige aan de slag.

Mentale gezondheidscentra

Zij pleit voor een andere aanpak en verwijst naar de mentale gezondheidscentra. GGz Breburg heeft samen met Indigo Brabant deze centra lokaal in een aantal steden en gebieden opgezet. “Binnen deze centra werken we heel nauw samen met alle partijen die een rol kunnen spelen in de hulpvraag van iemand met psychische problematiek. Denk aan bijvoorbeeld sociale wijkteams, schuldhulpverlening, dagbesteding en andere zorgpartijen”, legt Van Eerd uit.

De zorgverleners proberen binnen een week iedereen met een hulpvraag een gesprek aan te bieden om in kaart te brengen wat nodig is. “De ervaring leert dat een groot deel van de doorverwezen cliënten een hulpvraag heeft die niet uitsluitend op het terrein van de ggz ligt en dus ook – of wellicht zelfs beter – op een andere manier of een andere plek geholpen kunnen worden.”

Meer patiënten

Hierdoor kan hetzelfde aantal professionals meer patiënten helpen en weten mensen met een hulpvraag sneller waar ze aan toe zijn. “Hiermee denken we komende jaren in de basis wat te kunnen verbeteren aan de grote druk op de ggz in onze regio. Deze manier van werken levert ook minder administratieve druk en geeft professionals meer ruimte en spreekt hen ook daarom erg aan.” Op termijn moet iedere wijk of stad een eigen centrum krijgen.

Maar, nuanceert zij, zelfs met dit programma wordt het capaciteitstekort niet opgelost. Ook moet de ggz aantrekkelijk gemaakt worden voor werknemers door ze bijvoorbeeld inspraak te geven en hun administratieve lasten te verlagen, vindt de bestuursvoorzitter. Ook roept ze op om voldoende gz-psychologen op te leiden. “De behoefte aan opleidingsplekken voor GZ-psychologen stijgt jaar in jaar uit. Maar het aantal plekken dat daadwerkelijk beschikbaar komt daalt juist.” Eerder merkte Nivel al op dat het tekort aan gz-psychologen wordt vergroot door de afname van het aantal opleidingsplaatsen.