Jonge mantelzorgers vragen niet snel om hulp, terwijl het zorgen voor een naaste een grote impact kan hebben op hun volwassen leven, bijvoorbeeld omdat ze slechter presteren op school. Vilans is daarom samen met Europese partners en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) het onderzoeksproject Me-We gestart, dat zich richt op het verbeteren van het welbevinden van jonge mantelzorgers. Bas Schepers is bij dit project betrokken, omdat hij als docent op een ROC heeft gewerkt en trainingen heeft gegeven aan professionals over het samenspel met mantelzorgers. 

Jonge mantelzorgers vertellen niet snel

Een jonge mantelzorgers was verbaasd om te horen dat zij niet de enige was die in zo’n situatie zat.

Schepers: ‘Het doel van de Me-We-bijeenkomsten is onder andere om in kaart te brengen wat jonge mantelzorgers nodig hebben in ondersteuning. Hierbij luisteren we vooral naar jonge mantelzorgers zelf. Ik was erg onder de indruk van de verhalen verteld door jonge mantelzorgers tijdens zo’n bijeenkomst. Zo was er een meisje die vertelde dat haar broertje een aangeboren aandoening had. Haar vader was overleden en haar moeder had een fysieke beperking, waardoor zij er helemaal alleen voor stond. Toen zij de verhalen van andere jonge mantelzorgers hoorde, was dat voor haar een enorme opluchting. Zij was verbaasd om te horen dat zij niet de enige was die in zo’n situatie zat.’

Achter lage cijfers kan een verhaal zitten

‘Dit voorbeeld maakt duidelijk dat jongeren zo’n heftig verhaal dus niet snel in de klas vertellen. Als docent is het dus extra belangrijk om je voelsprieten uit te steken. Ook ik heb jonge mantelzorgers in de klas gehad, maar ik herkende ze niet altijd even snel. Je gaat je bijvoorbeeld richten op lage cijfers, of op het gegeven dat een student veel afwezig is. Voordat je het weet trek je conclusies en denk je bijvoorbeeld dat de opleiding te moeilijk is, terwijl er een heel ander verhaal achter zit.’

Open houding en luisteren is belangrijk

‘Een open houding en luisteren is dan ook belangrijk. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk wordt het nogal eens vergeten. Als docent ben je geneigd om de inhoud in te duiken. De lessen moeten bijvoorbeeld af, zodat de studenten straks aan de toetsen kunnen voldoen. Daarom is het belangrijk dat je jezelf ook wat ruimte gunt om goed te kunnen signaleren wat er speelt. Zo heb ik nog nooit meegemaakt dat ik de les helemaal heb kunnen afronden zoals ik van plan was.’

Je hoeft de problemen niet op te lossen

Als docent kan je vooral werken aan een veilig klimaat.

‘Ik kom ook collega-docenten tegen die het gevoel hebben dat ze alles op moeten lossen voor de jongeren waar zij mee werken. Terwijl studenten dat helemaal niet van je verwachten. Het scheelt al heel veel voor een jonge mantelzorger als een docent regelmatig vraagt hoe het gaat en weet dat het akkoord is als hij bijvoorbeeld wat vaker afwezig is. Als docent kan je vooral werken aan een veilig klimaat; bijvoorbeeld door aan te geven dat als er iets speelt thuis, studenten je dat altijd kunnen vertellen.’

Sociale kaart

‘Tot slot moet je als docent weten naar welke organisaties je kunt doorverwijzen als een jongere een probleem of vraag heeft. De opleiding kan hierin faciliteren door in samenwerking met zorgorganisaties een sociale kaart te maken. Ook kan er meer aandacht komen voor deze problematiek door bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige mantelzorger te laten spreken voor studenten. Zo vertelde het meisje tijdens de Me-We-bijeenkomst graag haar verhaal met andere jongeren te willen delen.’

Jonge mantelzorgers aan het woord

Luister naar de radio-uitzending ‘Kx Tussenuur’. Hierin komen jonge mantelzorgers aan het woord en Ingrid, een junior onderzoeker van het expertise lab. Zij promoveert op onderzoek op het verband tussen spijbelen en jonge mantelzorg:


Beluister de uitzending