De interventie ‘Goed Gevoed Ouderen Worden’ helpt je daarbij. Deze interventie is een initiatief van de Stuurgroep Ondervoeding en gericht op zowel ouderen zelf als op mantelzorgers en eerstelijns zorgverleners. De interventie is inmiddels ook erkend door het RIVM.

Wat is het doel van de interventie?

Het doel is om ouderen bewust te maken van het belang van goede voeding en om ondervoeding bij zelfstandig wonende ouderen te herkennen en voorkomen. Dit wordt gedaan met de volgende hulpmiddelen:

  • De website Goedgevoedouderworden.nl
  • (Zelf)tests over ondervoeding
  • Recepten voor goede voeding en advies bij problemen met eten en drinken
  • Scholing voor eerstelijnszorgverleners (niveau wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner)
  • Bijeenkomsten voor zelfstandig wonende ouderen en naasten/mantelzorgers

De groepsbijeenkomst en scholing worden uitgevoerd door een getrainde, eerstelijns diëtist.

Voorbeelden ouderen en ondervoeding

Naast ‘Goed Gevoed Ouder Worden’ zijn er meer voorbeelden van interventies rond het thema eten en drinken.

  • ProMuscle in de Praktijk: Deze interventie is een combinatie van krachtoefeningen en extra eiwitinname. Zo blijven ouderen langer vitaal.
  • Resto VanHarte organiseert ontmoetingsavonden waar ouderen samen koken en eten. Zo voorkom je eenzaamheid.