De inspectie bezocht verpleeghuizen met een verhoogd risicoprofiel op infectiepreventie. Zij hadden eerder aangegeven geen audit uit te voeren op het gebied van infectiepreventie. De bezochte instellingen zijn getoetst op de uitvoering, de regie van de zorg en het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Verbetermaatregelen opgelegd

Van de 19 bezochte instellingen werden bij 18 maatregelen opgelegd, zoals het opstellen van een
plan van aanpak om de infectiepreventie te verbeteren. Instellingen die tussentijds een audit hadden uitgevoerd, waar de specialist ouderengeneeskunde betrokken was bij het onderwerp infectiepreventie en instellingen die eerder een uitbraak hadden meegemaakt, scoorden beter.

In deze factsheet van de inspectie lees wat je als verpleeghuis kunt doen (pdf) 

Prioriteit geven aan infectiepreventie    

Wat wordt er verwacht van verpleeghuizen? Dat zij prioriteit geven aan infectiepreventie en antibioticabeleid. De extra aandacht helpt om de veiligheid van bewoners te garanderen. Het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in Verpleeghuizen’ van het ministerie van Volskgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt verpleeghuizen hierbij. 

Hygiënisch werken

Alles begint bij de bewustwording van zowel zorgprofessionals als bestuurders. Voor een goede basishygiëne moet je continu aandacht hebben voor goede handhygiëne, materialen beschikbaar hebben (zoals handschoenen, handalcohol en schorten) maar ook collega’s kunnen aanspreken op hygiënisch werken.’ De partijen die samenwerken in het programma tegen antibioticaresistentie ondersteunen verpleeghuizen met:

  • Het beter toepassen van kennis over hygiënisch werken en infectiepreventie.
  • Samen met andere verpleeghuizen werken aan duurzaam veranderen van gedrag bij teams van verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en alle andere zorgprofessionals.
  • Een scholings- en trainingsaanbod.
  • Meten of en waar resistente bacteriën aanwezig zijn via regionale zorgnetwerken en het RIVM.
  • Samenwerken en informatie uitwisselen binnen de regionale zorgnetwerken.
  • Het nemen van de juiste maatregelen als er sprake is van een uitbraak door infecties of aanwezigheid van BRMO bij bewoners en/of zorgverleners.

Lees meer over het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in Verpleeghuizen’ op de website Resistentiepreventie.nl. Je kunt ook direct aan de slag met verschillende tools en materialen.

De inspectie gaat door met toezicht op infectiepreventie bij de verpleeghuizen om bij te dragen aan de bewustwording en het beter toepassen van de richtlijnen door de zorgaanbieders. Wat toetst de inspectie?

Lees het toetsingskader op de website van de inspectie. Eerder interviewde Zorg voor Beter ook inspecteur Margeet van der Veer over het toezicht.