In oktober 2020 ging de post-hbo leergang ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ van start. Een leergang, voortgekomen uit het samenwerkingsverband Talent Academy Westfriesland. Het ActieLeernetwerk vanuit het ministerie van VWS is zeer enthousiast over het project en heeft het initiatief benoemd tot Koploper. In dit artikel gaan we in op het ontstaan van de leergang, de toegevoegde waarde van mensen die kunnen bijdragen aan innovaties in Zorg en Welzijn met technologie, en ervaringen van deelnemers en docenten.