Het innovatiefonds is opgericht door zorgorganisaties Archipel, Envida, tanteLouise, Thebe en innovatie- en participatiemaatschappij CbusineZ – een dochter van zorgverzekeraar CZ. ”We ondersteunen goede innovaties niet alleen met financiering, maar helpen ook bij de implementatie”, vertelt Rogier van der Hooft, bestuurder van de Stichting IFOZ. Het fonds zal nog voor de zomer van 2021 zijn eerste investeringen doen.

Innovatiefonds wil zorg ontlasten

De uitdagingen in de ouderenzorg zijn groot. Door vergrijzing en ontgroening komen er steeds meer ouderen (met vaak meerdere chronische aandoeningen) en tegelijkertijd minder werkende mensen om voor hen te zorgen. Om ouderen ook in de toekomst passende zorg en ondersteuning te bieden krijgen, zijn er innovaties nodig met impact. IFOZ zoekt technologische, sociale en organisatorische vernieuwingen die helpen bij ontlasten van zorgmedewerkers en ondersteuning geven zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

‘Voor ons is het daadwerkelijk inzetten van de verbeteringen ontzettend belangrijk”, benadrukt Van der Hooft. “Er zijn zo ontzettend veel nieuwe ideeën, maar wat vaak mist is de link met wat instellingen ondersteunt. Door in een vroeg stadium mee te kijken, kunnen we die innovaties omarmen die naar onze inschatting gaan bijdragen. Door onze krachten te bundelen kunnen we implementatie enorm versnellen. Om kwalitatief goede zorg te blijven leveren is vernieuwing noodzakelijk.”

Innovaties elders beschikbaar

Innovaties komen na succesvolle implementatie ook beschikbaar voor andere instellingen, belooft IFOZ. Instellingen die eerder al betrokken willen zijn bij implementatie, kunnen aansluiten als implementatieversterker. Zorgorganisatie Surplus heeft zich bijvoorbeeld aan IFOZ verbonden als eerste implementatieversterker. Van der Hooft hierover: “Zo zetten we een bredere vernieuwing van de ouderenzorg in.”

Bij het selecteren van initiatieven hanteert IFOZ een aantal criteria om zo gericht en effectief mogelijk te kunnen werken. Zo moet de innovatie bijdragen aan duurzaam toegankelijke ouderenzorg door innovatie op de thema’s ‘Anders Werken’ of ‘Zelfredzaamheid Thuis’. Een andere voorwaarde is dat de onderneming openstaat voor de actieve betrokkenheid van IFOZ.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.