In het programma Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg verrichten onderzoekers pionierswerk. Want wereldwijd is nog weinig onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van technologie bij mensen met een beperking. “Je wilt bewijslast zodat de hele sector er wat aan heeft”, vertelt Academy Het Dorp-bestuurder Brigitte Boon. Zij is lid van de stuurgroep van de Innovatie-impuls en eindverantwoordelijk voor het hieraan gekoppelde onderzoek.