Er is verandering op verschillende vlakken nodig voor een gezonder en vitaler Nederland, zo stellen de twee initiatiefnemers. De motor van die transformatie wordt gevormd door lokale samenwerking en regionale netwerken. Maar hoe pak je dat aan in je eigen omgeving? Lokaal of regionaal? Welke stappen zet je gezamenlijk en welke juist niet? Om regionetwerken te helpen met deze uitdagingen is de Health Transformation School (HTI) opgezet. Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via de nieuwe website.

De Health Transformation School (HTS) werd in juli dit jaar gelanceerd als ‘broer’ van de Health Innovation School. De Health Innovation School (HIS) ging in 2017 van start en richt zich op iedereen die werkt binnen het domein van gezondheid, zorg en welzijn, maar weinig ervaring heeft met innovatie, De doelgroep is bij de Health Transformation School specifiek gericht op de regisseur of coördinator van een netwerk rondom gezondheid of preventie.

HTI: han hoe dan naar zo dus

De Health Transformation School heeft als missie om voor de transformatie van zorg naar gezondheid van ‘hoe dan?’ vragen te gaan naar ‘zo dus!’ ervaringen en antwoorden. De organisatie wil een flinke versnelling teweeg te brengen in de transitie naar gezondheid en werkt daarvoor samen met verschillende partners. Naast het overheidsprogramma Juiste Zorg op de Juiste Plek gaan ook Deloitte, Health-Holland, Health KIC, Hanze Hogeschool, Common Eye en Drift aan de slag met actiegericht leren over transformatie.

Het programma is opgebouwd uit drie thema’s die de basis van de opleiding vormen: Transformatie, Netwerken & Samenwerking, Persoonlijk leiderschap. In een periode van 6 maanden worden deze thema’s belicht in zes trainingsdagen en een slotevent. De groep bestaat uit maximaal 50 personen.

Op 30 augustus organiseert Health Transformation School een informatief webinar. Potentiële deelnemers kunnen daar vragen stellen en meer informatie verkrijgen.