De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, brancheorganisaties ActiZ en BTN, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De juiste zorg op juiste plek

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Dit gaat om het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis) en het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals eHealth.

Extra geld voor kwaliteitstandaarden

Extra geld voor kwaliteitsverbetering is heel belangrijk nu er wordt ingezet op meer zorg in de eigen omgeving.

V&VN is blij met het akkoord, vanwege de mogelijkheden voor kwaliteitsontwikkeling. Directeur Sonja Kersten: ‘Het extra geld voor kwaliteitsverbetering is heel belangrijk nu er wordt ingezet op meer zorg in de eigen omgeving. Twee miljoen per jaar is gereserveerd voor de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Zo kunnen we het richtlijnen-programma op peil houden en versterken. Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte uit de beroepsgroep nu de zorgvraag stijgt en complexer wordt.’

Preventie en zelfredzaamheid

Voor de overige 3 miljoen per jaar komt er nog een gezamenlijk plan van de partijen die het akkoord hebben ondertekend. Het geld wordt ingezet voor kennisontwikkeling bij het invoeren van het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Denk aan onderwerpen als preventie en het bevorderen van zelfredzaamheid van cliënten.

Ruimte voor samenwerking

De wijkverpleegkundige wordt samen met de huisarts en de WMO-deskundige de verbinding tussen het medisch een sociale domein. Dat vraagt om intensieve samenwerking. Professionals moeten hiervoor de ruimte krijgen, zo staat in het akkoord.

Aantrekken en behoud van personeel

Ook het personeelstekort komt in het akkoord aan de orde: ‘Vanwege de stijgende zorgvraag: meer ouderen en meer complexiteit in de thuissituatie zal er niet alleen aandacht moeten zijn voor het aantrekken van meer personeel, maar ook voor het behoud van het huidig personeel in de wijkverpleging’, schrijft VWS.

Vijf hoofdlijnenakkoorden

Dit is het tweede van de vijf hoofdlijnenakkoorden voor de zorg. Het akkoord voor medisch-specialistische zorg is in april afgesloten. De overige drie: huisartsenzorg, paramedische zorg en de ggz volgen nog voor de zomer.

Bekijk het akkoord wijkverpleging 2019 t/m 2022 op de website van de Rijksoverheid.