De NHG stelt dat het via vragenlijsten en interviews inzicht heeft gekregen in de waardering en mogelijke impact van GPinfo.nl. De resultaten geven volgens het genootschap aan dat GPinfo.nl (GP: general practitioner) zowel internationals als huisartsen helpt bij het respectievelijk vinden en bieden van informatie over symptomen en ziekten. Onderwerpen die aan bod komen, zijn het Nederlandse zorgsysteem en veel voorkomende medische onderwerpen (zoals blaasinfectie, cholesterol, corona, hoesten, hoge bloeddruk, dperessieve klachten en stress).

Veel waardering van gebruikers

De website GPinfo.nl werd in tweeënhalve maand meer dan 20.000 keer bezocht. Bijna 80 procent van de ondervraagde internationals vonden de informatie betrouwbaar en relevant. Van de ondervraagde huisartsen gaf ruim 70 procent aan dat met GPinfo.nl het consult efficiënter verloopt en de interactie met internationals verbetert. Bijna alle ondervraagden (96%) willen GPinfo.nl in de toekomst blijven gebruiken.

Volgens de NHG zijn er ook veel suggesties binnengekomen om de impact van de vraagbaak te vergroten, zoals:

  • Het vergroten van het aantal medische onderwerpen;
  • Meer informatie over hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt;
  • Meer uitleg over specifiek Nederlands beleid en/of werkwijzen in de zorg;
  • Toevoegen van een zoekfunctie;

Verder kwam naar voren dat het eenvoudige taalgebruik op Thuisarts.nl in het Engels soms niet goed tot uiting komt. Daarnaast werd duidelijk dat naast een vertaling naar het Engels ook een culturele vertaalslag nodig is om aan te sluiten bij de verschillende referentiekaders van niet-Nederlandstalige burgers/patiënten.

Financiering nodig voor uitbreiding

GPinfo.nl blijft voorlopig in de huidige vorm in de lucht. Uitbreiding van onderwerpen en verwerking van de andere suggesties kan volgens de NHG alleen plaatsvinden met structurele financiering voor de doorontwikkeling van Thuisarts.nl. Hier vinden momenteel gesprekken over plaats.

Thuisarts.nl wordt voortdurend geüpdatet met informatie over medische aandoeningen, ook met tweedelijns informatie. In september werd de website bijvoorbeeld uitgebreid met een twintigtal oogaandoeningen die in het ziekenhuis behandeld worden.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.