Bewoners van grensstreken werken over de grens, halen er hun boodschappen of nemen er deel aan culturele activiteiten. Dat is vanzelfsprekend, maar zorg ontvangen over de grens en de daarbij behorende digitale gegevensuitwisseling, is dat nog niet. De 1027 kilometer lange rijksgrens van Nederland blijkt in de zorg vaak nog een harde grens. Nictiz-project Grensstreken moet hier verandering in brengen, met als doel een kwalitatief betere patiëntenzorg over grenzen heen.