Voor 27 maart werkte Nicole in een zelforganiserend wijkteam. Omdat het team klein is en daardoor makkelijk kan schakelen, vroeg de manager hen of zij tijdelijk een COVID-19-team wilden worden. Het antwoord was ja. Nicole: ‘We krijgen alleen cliënten bij wie corona is vastgesteld, of die verdacht worden van corona. Dit betekent dat we dus tijdelijk niet meer bij “gewone” cliënten komen.’

Minder structuur en planning mogelijk 

Het werken in een COVID-19-team is wel behoorlijk wennen. Nicole: ‘Structuur en roosterplanning is nu een stuk lastiger. De Thebe-cliënten in en rond de regio Tilburg die verdacht worden van corona of corona hebben, komen nu bij ons terecht. Per dag moeten we bekijken hoeveel nieuwe cliënten er zijn en hoeveel personeel daarvoor nodig is.’ 

Extra tijd inplannen 

Het aan- en uittrekken van de beschermende middelen kost zo een half uur extra.

‘Het aantrekken van beschermingskleding neemt extra veel tijd in beslag. Normaal gesproken zijn we voor het geven van een injectie zo’n 10 minuten kwijt. Het aan- en uittrekken van de beschermende middelen kost zo een half uur extra. Daar plannen we extra tijd voor in. We gaan niet stressen, we willen dit wel goed en zorgvuldig doen.’

Gebruik beschermende middelen 

‘We nemen één setje beschermende middelen mee per cliënt, per zorgmoment. Het aan- en uittrekken van beschermende middelen doen we op de gang. We zorgen dan dat we echt alleen in de ruimte zijn. De brillen zijn persoonlijk aan medewerkers gebonden. Die reinigen we steeds met alcohol met een percentage van 70 procent. Verder nemen we geen tassen, jassen en andere spullen mee naar binnen bij de cliënt. Dit om te voorkomen dat er verdere besmetting plaatsvindt. Zowel om onszelf te beschermen als verdachte cliënten die wellicht toch geen corona hebben.’

Lastig werken met beschermende middelen 

Doordat je een mondkapje en een bril draagt, kun je niet vrij ademen.

‘De cliënten die van ons team zorg krijgen, horen van tevoren wat ze kunnen verwachten. Doordat we beschermende middelen dragen, zien mensen namelijk ons gezicht niet. Dat zorgt letterlijk en figuurlijk voor afstand. Doordat je een mondkapje en een bril draagt, kun je niet vrij ademen. Ook kan je daardoor de transpiratie in je gezicht niet kwijt. En dan sta je ook nog veel voorovergebogen te werken. Daardoor heb ik regelmatig last van hoofdpijn en bloedneuzen.’

‘Ik sta continu op scherp’

‘Ook merk ik dat het een intensievere vorm van werken is. Normaal doe je dingen op routine, nu denk je overal bij na, want je wilt het wel graag conform de richtlijnen doen. Ik sta dan ook continu op scherp. Deze situatie hebben we nooit eerder voorhanden gehad. Dat maakt dat hier nog geen beleid is voor opgesteld. De uitwerking en verantwoording moeten we allemaal uitzoeken. Gelukkig worden we door het managementteam daar heel erg in vrijgelaten.’ 

Zuinig met beschermingsmiddelen 

‘Wat fijn is ís dat Thebe goed voor ons zorgt. We voelen ons veilig met de beschermende middelen die goed op voorraad zijn. We snappen wel dat we er zuinig mee moeten zijn. Normaal gesproken hebben we bij iedere cliënt een doos handschoenen staan. Nu nemen we ieder twee setjes handschoenen per cliënt mee.’

Biedt jouw zorgorganisatie ook zorg aan (mogelijke) COVID-19-cliënten?

Dit zijn de tips die Nicole aan de hand van haar ervaringen geeft: 

  1. Stel een speciaal COVID-19-team op. Dit team bezoekt dan alleen corona-cliënten of cliënten die van corona worden verdacht.
  2. Borg het zorgvuldig werken: laat medewerkers extra tijd inplannen voor het aan- en uittrekken van beschermende kleding. 
  3. Laat alleen thuiszorgmedewerkers deelnemen aan het team vanuit eigen motivatie. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een broze gezondheid en zijn huiverig voor de risico’s. Of maken zich zorgen om hun partner en/of kinderen. Zij moeten ‘nee’ kunnen zeggen.
  4. Zoek goed de samenwerking en de dialoog op met andere zorgorganisaties. Voorkom dat je opnieuw het wiel moet uitvinden in hoe je zo efficiënt mogelijk werkt.