De traditionele manier van scholen, medewerkers op een cursus of een bijscholing sturen, volstaat niet meer. Het moet op de werkplek gebeuren en dat betekent een hele omslag in de manier waarop naar leren en opleiden wordt gekeken. De organisatie moet een lerende organisatie worden.

Hoe doe je dat?

VUmc heeft twee notities uitgebracht over de kansen en mogelijkheden om werkplekleren te integreren in de dagelijkse zorgpraktijk. De ene notitie is gericht op leidinggevenden, de andere op opleiders in de zorgsector. Beide schetsen de veranderende omgeving waardoor werkplekleren noodzakelijk is.  

3 aspecten

De notities geven tips hoe je de werkplek inricht als leerplek. En zoomen vooral in op de vraag hoe het management ontwikkelingen kan stimuleren en faciliteren. Het gaat erom drie aspecten integraal op de werkplek toe te passen:

  1. Ten eerste focus aanbrengen en intentie wakker maken. Dat gaat over het koppelen van leren aan werkprestaties van de medewerker: wat moet je kennen en kunnen om bepaalde beoogde prestaties te behalen? Een simpel voorbeeld: een verpleegkundige die niet weet hoe bij een patiënt een maagsonde in te brengen, leert dat van een collega. Focus en intentie zijn dan meteen duidelijk.
  2. Ten tweede, voorzien in leeractiviteiten. Daarbij kun je denken aan meer inzet van de eigen experts binnen de zorginstelling, de mogelijkheden van zorgverleners meer interprofessioneel samen te laten werken in projecten zodat zij zo al werkend van elkaar kunnen leren, maar ook aan het zorgen door ICT-voorzieningen waarmee zorgverleners aan de slag kunnen gaan, zoals een digitaal leerplatform, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR).
  3. Ten derde het verlenen van prestatieondersteuning. Hier ligt een belangrijke rol voor de managers en de teamleiders. Door het leerproces te ondersteunen en te stimuleren, leerleiderschap te tonen, zoals dat in de notities wordt genoemd, ontstaat er een goed werk- en leerklimaat.