De vragenlijst is voor medewerkers in de ouderenzorg en de gehandicaptensector die zich bezighouden met kennisdeling.

Vul de enquête in (duurt 10 minuten)

Aan welke ondersteuning is behoefte?

Om ouderen en chronisch zieken de beste zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat medewerkers voortdurend kennis uitwisselen en blijven bijleren. Bij kennismanagement gaat het om kennis zoeken, kennis ontwikkelen en kennis delen binnen en buiten de organisatie. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe zoeken medewerkers antwoorden op vragen?
  • Wie bepaalt op welke onderwerpen nog kennis ontwikkeld moet worden? Worden medewerkers hierbij betrokken?
  • Wat belemmert het uitwisselen van kennis?
  • Aan welke ondersteuning heeft jouw organisatie behoefte bij het stimuleren van kennisuitwisseling?

Vilans wil graag meer inzicht krijgen in dit kennismanagement: hoe organiseren zorgorganisaties de eigen kennisdeling, wat kunnen zij van elkaar leren en hoe kunnen zij daarbij worden ondersteund?

Programma Kennisinfrastructuur

De vragenlijst is één van de activiteiten van het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg. Vilans werkt hierin samen met ZonMw om onderzoek en praktijk in de langdurige zorg dichter bij elkaar te brengen. Een andere activiteit is het inventariseren van onderzoeksvragen.

Bijeenkomst

Op donderdag 11 oktober organiseert Vilans een bijeenkomst over kennisdelen in zorgorganisaties in Utrecht. Voor medewerkers die zich bezighouden met kennisdeling binnen hun zorgorganisatie. De bijeenkomst zit al vol. Je kunt je nog wel aanmelden voor de wachtlijst.