Onderzoekers deden een studie waarbij ze met een machine kracht uitoefenden op de huid van gezonde vrijwilligers. Zo bootsten ze schuifkracht na. Op beide armen werd een half uur lang kracht uitgeoefend. De ene arm werd beschermd met een schuimverband, de andere arm bleef onbedekt. De onbeschermde huid reageerde heftiger: ze was roder en produceerde bepaalde cytokinen (een teken van huidbeschadiging). Bij de beschermde huid was die reactie minder sterk.

Wat zijn schuimverbanden?


De schuimverbanden, dressings genoemd, bevatten geen werkzame stof. Wel bevatten ze foam. Daardoor kunnen ze veel vocht (zoals zweet) opnemen, dit is goed voor het microklimaat van de huid.

Aanvullend onderzoek nodig

Betekent dit nu dat we nu zomaar schuimverbanden moeten gaan plakken? Volgens De Wert moet daarvoor eerst nog aanvullend onderzoek worden gedaan. Peter Quataert, voorzitter van de WCS Commissie Decubitus, waarschuwt in een artikel van Nursing dat het preventief plakken van schuimverband niet zonder risico’s is. ‘Schuimverband op de stuit is alleen een optie bij immobiele en continente patiënten. Bij andere patiënten is het gevaar enerzijds dat het schuimverband oprolt en zo nog meer druk veroorzaakt. Anderzijds kan het verband zich volzuigen met urine of ontlasting en zo incontinentiegeassocieerde dermatitis (IAD) veroorzaken. Bovendien kun je met een schuimverband de risicoplekken niet meer observeren.’   

‘Gebruik je gezonde verstand’

Marco Warbout, expert huidletsel bij Zorg voor Beter, is het eens met de kritiek van Quataert. ‘Iedere patiënt is uniek. De praktijk blijkt vaak ingewikkelder met veel meer variabelen dan in een dergelijk onderzoek worden beschreven. Mijn advies is dus om de huidige richtlijn te volgen, maar wel uit te gaan van je eigen competenties gerelateerd aan de toestand van patiënten. Vaak blijkt dan dat de richtlijnen niet uitkomen en dat gezond professioneel verstand de beste oplossing is voor het welzijn van patiënten. Oók in de preventie van decubitus.