In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en vaak ook met digitale vaardigheden. Volgens het CBS heeft maar liefst 22% van de bevolking van 12 jaar en ouder geen of weinig ICT-vaardigheden. Deze mensen hebben lage gezondheidsvaardigheden. Ze vinden het lastig om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen en zijn vaak minder gezond. 

Groeiende kloof  

Er is een groeiende kloof tussen laaggeletterden en geletterden, signaleert Stichting Lezen & Schrijven, organisator van de week van de Alfabetisering. Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij moet je beschikken over voldoende taal- en digitale vaardigheden. Het is steeds gebruikelijker dat allerlei zaken online geregeld worden, ook in de zorg. Daarnaast gaat het over begrip van de digitale wereld, zoals het zoeken en beoordelen van informatie, digitale veiligheid en privacy.

Lees de factsheet Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid (pdf) 

Help mee de digitale kloof te dichten

Stichting Lezen & Schrijven roept iedereen op om de digitale kloof te dichten. Hoe? Het programma Taal voor het Leven biedt hiervoor allerlei mogelijkheden: taalvrijwilliger worden, cursussen voor laaggeletterden. Zorgorganisaties kunnen partner worden en gebruik maken van hulpmiddelen en lesmateriaal. Bijvoorbeeld de cursus ‘herkennen en doorverwijzen’ voor zorgmedewerkers. En de taalmeter en digimeter, instrumenten die snel inzicht geven in het niveau van een cliënt. Speciaal voor de zorg is er de Taalverkenner Gezondheid, die kan worden ingezet bij de intake van nieuwe patiënten of in de wachtkamer. 

Ga naar Taal voor het Leven 

Speel letterbingo!

Tijdens de week van de alfabetisering zijn er allerlei activiteiten in het hele land. Kijk op de website voor een taallunch, een boeken- of taalmarkt of een voorleesmiddag. Speel met cliënten letterbingo, download de bingokaarten (pdf) of doe de taalquiz (pdf). Ook zijn er 3 wachtkamervideo’s gemaakt voor laaggeletterden. Bekijk alle campagnematerialen 

Nomineer jouw taalheld

Wie zet zich op een bijzondere manier in voor een geletterd Nederland? Welk samenwerkingsverband is effectief in de aanpak van laaggeletterdheid? Meld jouw held aan voor de TaalHeldenprijs op de website van de week van de alfabetisering. 

Toolkit Gezondheidsvaardigheden

Voorlichtingsmateriaal met eenvoudige plaatjes maakt een gesprek met laaggeletterde mensen gemakkelijker. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaarigheden op Zorg voor Beter, met video’s, fotostrips en voorlichtingsmaterialen. Er zijn ook materialen in het Turks of Arabisch. Onderzoek laat zien dat de inzet van deze middelen de zorg verbetert! 

Naar de Toolkit ​Gezondheidsvaardigheden