De metingen uit het meest recente Lifelines onderzoek maakten duidelijk dat ruim 2.000 van de 50.000 deelnemers symptomen vertoonden die voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zorgen. Denk daarbij aan een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol.

Door de geconstateerde risicofactoren terug te koppelen met zowel de deelnemer als de huisarts kon het risico op het daadwerkelijk ontstaan van hart- en vaatziekten teruggedrongen worden. Het bewijs daarvoor werd geleverd doordat onder de deelnemers met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten het gebruik van preventieve medicatie, zoals bloeddrukverlagers, groeide.

Preventieve werking van Lifelines

De preventieve werking die het langlopende Lifelines onderzoek heeft bij het voorkomen van hart- en vaatziekten draagt natuurlijk ook in positieve zin bij aan de gezondheid van de deelnemers. Vaak bleken de deelnemers waarvan blijkt dat zijn een verhoogd risico op deze aandoeningen lopen zich daarvan voor deelname aan Lifelines zelf niet bewust te zijn geweest. Die risicofactoren kwamen pas tijdens de screening binnen het Lifelines onderzoek aan het licht.

“Een groot aantal deelnemers van Lifelines met een hoog risico op hart- en vaatziekten kreeg eerder geen bloeddruk- of cholesterolverlagende medicatie voorgeschreven, terwijl dit volgens de richtlijnen wel zou moeten. Door het behandelen van risicofactoren, is het waarschijnlijk dat hiermee het aantal mensen vermindert dat daadwerkelijk een hart- of vaatziekte krijgt. Hier zal nog verder onderzoek naar moeten plaatsvinden”, vertelt arts en onderzoeker Yldau van der Ende.

Waardevolle data

Het Lifelines onderzoek voor het verzamelen van gegevens over het risico op hart- en vaatziekten werd in 2006 voor het eerst in Noord-Nederland uitgevoerd. Daar deden toen meer dan 167.000 deelnemers aan mee, wat een schat aan data opleverde. Direct vanaf het allereerste begin was de verwachting van de onderzoekers dat Lifelines de deelnemers bewust zou maken van risicofactoren die tot gezondheidsschade kunnen leiden.

Doordat zowel de deelnemer als de huisarts op de hoogte zijn van die risicofactoren kunnen deze deelnemers eerder behandeld worden. Sinds 2019 worden Lifelines deelnemers voor de derde keer uitgenodigd om lichaamsmaterialen (zoals bloed en urine) af te staan en vragenlijsten in te vullen. Met deze gegevens kunnen onderzoekers vervolgens aan de slag om een steentje bij te dragen aan gezonder oud worden.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.