Minder administratieve lasten

Door de vermindering van administratieve lasten houdt de verpleegkundige meer tijd over om goede zorg te leveren. De nieuwe werkwijze komt door een wijziging van de Algemene Voorwaarden bij een zorgovereenkomst. De nieuwe Algemene Voorwaarden Verpleging Verzorging en Zorg Thuis gaan bij nieuwe cliënten in per 1 oktober 2018 van zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of Zorgthuisnl. Het geldt alleen voor cliënten die onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Bij bestaande cliënten zijn ze met terugwerkende kracht vanaf 25 mei ingegaan. Bestaande cliënten dienen ze ook te ontvangen vanwege de gewijzigde privacywetgeving (AVG).

Cliënten van zorginstellingen krijgen de algemene voorwaarden als zij cliënt worden. Bij het sluiten van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst maakt het (nog op te stellen) zorgplan ook onderdeel uit van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.

De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn aangepast door branchevereniging ActiZ, Zorgthuisnl, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgverzekeraars

In december 2018 zijn er afspraken gemaakt rondom handtekeningen onder het zorgleefplan. Lees meer over deze afspraken op de website van ActiZ. Informeer als zorgmedewerker bij je organisatie wat precies de werkwijze van de organisatie is. Voor de gehandicaptensector is de onduidelijkheid rond het zetten van de handtekening ook opgelost (website VGN).

Moment van evaluatie zorgplan niet meer voorgeschreven

Naast het afschaffen van de verplichting tot handtekening bij elke wijziging van het zorgplan, zijn er nog een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Het moment van evaluatie van het zorgplan is niet meer voorgeschreven.
  • De bijzondere module Bopz is geschrapt.
  • De Algemene Voorwaarden zijn bijgesteld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op de website van ActiZ zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden en  een model zorgverleningsovereenkomst digitaal beschikbaar.

Wat zijn algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de wet. In de algemene voorwaarden staan bijvoorbeeld afspraken over welke informatie cliënten krijgen. En wanneer een zorgorganisatie de zorg kan stoppen. Maar ook dat de cliënt zijn rekeningen aan de zorgorganisatie op tijd moet betalen.

Voor cliënten: publieksfolder Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging Thuiszorg. In de publieksversie is er ruimte om de gegevens van uw organisatie te plaatsen.

Er zijn algemene voorwaarden voor onder meer de verpleging, verzorging, thuiszorg en voor de geestelijke gezondheidszorg. Zorgorganisaties die lid zijn bij ActiZ en Zorgthuisnl moeten de algemene voorwaarden gebruiken. ActiZ en LOC hebben landelijk modellen zorgovereenkomsten gemaakt. Zorgorganisaties zijn niet verplicht deze modellen te gebruiken. Maar ze sluiten wel goed aan bij de algemene voorwaarden.

Bron: ActiZ