Handreiking

De handreiking heeft als doel zorgverleners te ondersteunen bij het versterken van zelfmanagement bij mensen die minder ‘gezondheidsvaardig’ zijn en moeite hebben informatie over hun gezondheid te begrijpen. De handreiking is ontwikkeld voor eerstelijns zorgverleners, (huisartsen)praktijken en gezondheidscentra. 

Download de handreiking onderaan deze pagina

Je kunt de handreiking op de volgende manieren gebruiken:

  1. Als inkijkje in zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden (deel 1).
  2. Ter voorbereiding: wat komt er kijken bij een dergelijk verandertraject (deel 2).
  3. Als stappenplan om te komen tot passende zelfmanagementondersteuning (deel 3).
  4. Als stappenplan om de route in de praktijk te optimaliseren (deel 4).

Binnen een huisartsenpraktijk is vaak al veel mogelijk om mensen die minder gezondheidsvaardig zijn te ondersteunen. Denk aan een aangepaste wachtkamer, foldermateriaal, video’s en passende gespreksvoering. Huisartsengroep Damzicht in Schiedam is mede-ontwikkelaar van de handreiking en voerde deze aanpassingen door. Huisarts René Koop vertelt in de video over het traject: ‘Ik ben verrast door de positieve reacties die ik kreeg:’

Download de handreiking onderaan deze pagina

Passende ondersteuning vanuit de wijk

Tijdens het traject groeide het inzicht dat eerstelijns zorgverleners er goed aan doen om zowel binnen als buiten de muren van de praktijk te kijken, als het gaat om het bieden van de juiste ondersteuning. Mensen met minder gezondheidsvaardigheden lopen vaak op meerdere gebieden tegen problemen aan. In Schiedam werken verschillende organisaties samen om deze groep mensen te ondersteunen. Zij maken gebruik van de handreiking en werken met 5 interventies: de taalgezondheidscursus, digitaal huis, gezondheidsvoorlichters, sportcoaches en welzijn op recept. Bekijk de video: 

Samenwerking 

De handreiking is tot stand gekomen door literatuuronderzoek, interviews met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en focusgroepen met eerstelijns zorgverleners. De eerste versie van de handreiking  is in de periode van 2015-2018 getest in vier huisartsprakijken. Voor deze vernieuwde versie is gebruik gemaakt van feedback uit deze praktijken. 

Download hier de handreiking