Wensen, verwachtingen en grenzen

Medewerkers spelen een belangrijke rol in het verstevigen van de banden in de ‘driehoek’: familie en netwerk, vrijwilligers en zorgmedewerker. Door in gesprek te blijven over wensen, verwachtingen en grenzen leer je elkaar steeds beter kennen en begrijpen. Die wensen, verwachtingen en grenzen kunnen van elkaar verschillen. Door hier oog en oor voor te hebben en het gesprek hierover tijdig te voeren, kun je misverstanden voorkomen.

Handreiking helpt gelijkwaardig samenwerken

Als medewerkers, mantelzorgers, netwerk en vrijwilligers gelijkwaardig samenwerken, ontstaat zorg en welzijn die aansluit bij de wensen van de bewoner. Dat samenspel is nog lang niet altijd en overal vanzelfsprekend. Veel organisaties zoeken dan ook naar manieren om dat te versterken. In de beweging naar ‘samen zorgen dat’ ontstaat een team waarin iedereen zich vanuit zijn eigen plek herkend, erkend en gekend voelt. Dat is de kern van gelijkwaardig samenwerken. In de verschillende hoofdstukken staat steeds een ander

Tip: bespreek eens een dilemma in je teamoverleg of ga erover in gesprek met bewoners, familie en vrijwilligers op een familieavond.

perspectief centraal: van de cliënt, familie en netwerk, vrijwilliger of zorgmedewerker. Bij ieder voorbeeld staan de dilemma’s benoemd en veel praktische tips. Aan het eind vind je vijf kaarten die je kunt gebruiken als hulpmiddel en ruggensteuntje. Je kunt ze uitprinten en gebruiken in je dagelijks werk.

Voor wie?

Deze handreiking is bedoeld voor alle medewerkers in de ouderenzorg die het welzijn van bewoners en de samenwerking met informele zorgverleners verder willen versterken.