De nieuwe werkwijze om te registreren is ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Met deze manier van registreren leg je de gewerkte minuten tijdens de dag vast. De planning is dus leidend. Op die manier leg je verantwoording af over kwaliteit in plaats van over tijd. Dat scheelt tijd.

Hoe pas je de nieuwe werkwijze toe?

In de handreiking lees je aan de hand van voorbeelden uit de praktijk hoe je de nieuwe registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ toepast. Het document geeft je wel ruimte voor een eigen specifieke uitwerking. De exacte invulling zal hierdoor in de praktijk per organisatie verschillen. In de handreiking lees je verschillende casussen die de nieuwe werkwijze duidelijker maken.

Planning is leidend

Belangrijk is dat er een logische samenhang moet zijn tussen het zorgplan, de planning en de realisatie. De planning bevat dus informatie over wie de zorg gaat leveren en hoeveel tijd dit naar verwachting kost. Deze planning vormt de basis voor de declaratie. Het doel is dat je achteraf deze planning niet meer hoeft aan te passen. Op die manier verminder je ook echt de regeldruk.

Infographic

Naast de handreiking is er ook infographic gemaakt. Daarin zie je in één oogopslag wat de nieuwe manier van registreren betekent voor de wijkverpleging.

Deze handreiking is opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS en accountants.