Is er besmettingsrisico?

Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, dan maak je in een specifieke situatie een inschatting over het risico op besmetting. Zo kom je tot een afweging om wel of niet persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Kom je tot de conclusie dat er een besmettingsrisico is, of twijfel je daarover en moet je snel handelen? Gebruik dan beschermingsmiddelen. Je bepaalt het besmettingsrisico op basis van het type zorghandeling in combinatie met de beoordeling van de gezondheidssituatie van de cliënt en de mogelijkheid om veilig zorg te kunnen verlenen.

De handreiking ‘Gebruik persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Covid-19’ is, op initiatief van V&VN, tot stand gekomen in samenwerking met de IGJ, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ, ZorgthuisNL en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De handreiking is een uitwerking van de richtlijn Uitgangspunt PBM buiten ziekenhuis van het RIVM.

Thuiszorg: altijd een reservepakket

Er zijn specifieke situaties waarin uitstel van hulp of zorg niet mogelijk is en ook situaties waarin een medewerker snel een beslissing moet nemen. Voor die gevallen is het verstandig dat de medewerker een “reservepakket” (1 bril, 2 maskers, 2 paar handschoenen, 2 halterschorten, 1 flacon) aan medische beschermingsmiddelen bij zich heeft. Bron: Beleid PBM Wmo-ondersteuning (6 mei 2020) op website RIVM.

Mantelzorgers: mondkapjes bij apotheek

Medewerkers, zoals onder meer werknemers in de huishoudelijke hulp, in de thuiszorg en wmo mogen deze persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen bij hun instelling als ze dat nodig vinden. Mantelzorgers kunnen mondmaskers en handschoenen via de apotheek krijgen. 

Advies Verenso

Ook Verenso adviseert sinds 6 mei een ruimer gebruik van beschermingsmiddelen, waarbij nu een aantal preventieve situaties zijn opgenomen. Verenso adviseert het gebruik van beschermingsmiddelen bij:  

  • patiënten met (verdenking op) COVID-19;
  • patiënten in quarantaine (met een verruimde interpretatie) en medewerkers die hebben blootgestaan aan onbeschermd contact;
  • risicovolle handelingen bij non-COVID-19 patiënten: diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken.  
  • indien de bezoekregeling wordt verruimd: minimaal bezoekers van niet-instrueerbare patiënten;
  • op basis van professioneel inzicht en beredeneerd afwijken mag, maar terughoudend is gewenst en onderling toetsen van belang;
  • overige situaties waarbij een (tijdelijke) verruiming van het PBM gebruik nodig kan zijn, bijvoorbeeld bij het verruimen van de bezoekregeling, afhankelijk van de lokale situatie in een zorginstelling en de regionale prevalentie van COVID-19. Beslissing door uitbraak/crisisteam.

Melden van klachten

Als je in verband met het coronavirus klachten of signalen hebt over de veiligheid of omstandigheden waarin je moet werken, waaronder een tekort aan bescherming, dan kun je bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een klacht indienen. Meldformulier van Inspecite SZW