Wat vinden mensen met dementie en hun mantelzorgers van groene dagbesteding? In de factsheet lees je wat hun ervaringen zijn. Mensen met dementie zijn positief omdat ze:

 • Veel bewegen
 • Sociale contacten opdoen
 • Zinvol werk doen
 • Veel bewegingsvrijheid hebben
 • Activeert de hersenen
 • Structuur hebben in hun dag
 • Beter eten
 • Iets betekenen voor de natuur en voor dieren
 • Ze ‘uit’ hun zorgsituatie zijn

Ook voor mantelzorgers is de groene dagbesteding een uitkomst. Zo hoeven zij zich geen zorgen te maken over hun naaste als hij of zij naar de dagbesteding gaat. Het zorgt voor rust. Zo komen mantelzorgers toe aan hun eigen activiteiten en hebben ze weer een relatief normaal leef- en werkpatroon. Daarnaast krijgen ze steun van aanbieders van groene dagbesteding, bijvoorbeeld als ze vragen hebben over dementiezorg.

Hoe zorg je dat groene dagbesteding een succes wordt?

In de handreiking lees je onder meer welke vormen van groene dagbesteding er zijn en er waar je aan moet denken als je een dagbesteding wil opstarten. De onderzoekers geven ook aandachtspunten per type dagbesteding. Zo is het voor zorginstellingen lastig om vrijwilligers met een binding met groene activiteiten te vinden. Ook is het een gevaar dat de bevlogenheid bij het personeel afneemt als het te lang duurt om een groene dagbesteding op te starten.

 1. Ondersteun aanbieders: gemeenten moeten ze financieel ondersteunen
 2. Gemeenten moeten zorgen dat de mogelijkheden voor dagbesteding toenemen, zowel in een groene omgeving als ergens anders.
 3. Groene dagbesteding is meer dan tuinieren in een paar plantenbakken, mensen moeten echt contact kunnen maken met de natuur. Zorg voor verschillende mogelijkheden.
 4. Betrek buurtbewoners om na te gaan welke behoefte er is in de wijk.
 5. Werk samen met andere partijen zoals zoals sociaal ondernemers, andere aanbieders van dagbesteding en zorginstellingen.
 6. Sluit aan bij wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers. Zorg bijvoorbeeld dat mensen langer terecht kunnen bij de dagbesteding. Op dit moment kunnen deelnemers vaak tot 15.00 uur terecht.
 7. Maak groene dagbesteding meer bekend en evalueer regelmatig.

Onderzoek naar groene dagbesteding


Dit onderzoek is uitgevoerd door de Wageningen Universiteit en RIVM in opdracht van ZonMw en Alzheimer Nederland, ondersteund door het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Voor het onderzoek zijn mensen met dementie, mantelzorgers, aanbieders van groene dagbestedingen en gemeenten geïnterviewd.