Het CCE is een expertisecentrum voor probleemgedrag van mensen met een stoornis of blijvende beperking. In het kader van het programma Waardigheid en Trots ontwikkelde het CCE  12 e-learning modules voor verzorgenden over dementie en probleemgedrag. Verzorgenden kunnen de e-learningmodules zelfstandig doornemen of als team onder begeleiding van een coach. Ieder team in de ouderenzorg kan TeamUp kosteloos aanvragen. Doordat je de e-learning modules als team met een coach volgt, leer je veel van elkaar. Zo draagt TeamUp bij aan teamontwikkeling.

e-learning modules

In totaal komen 12 e-learning modules over probleemgedrag bij dementie online. Op dit moment zijn er 5 e-learnings beschikbaar op de website van het CCE:  

  • Dementie en het onvermogen te communiceren
  • Slechtziendheid en dementie 
  • Dementie en het levensverhaal 
  • Frontotemporale dementie 
  • Dementie en een angstige persoonlijkheid 

Naar de e-learnings modules op de website van het CCE

Coaching op maat

De teams van verzorgenden bepalen zelf welke modules ze met een coach willen doornemen. De situatie op de eigen locatie is daarbij leidend. Yfke Froentjes van CCE: ‘TeamUp is voor ieder team anders. Elk team heeft een unieke samenstelling en unieke cliënten. De coach spitst het teamgesprek toe op de specifieke situaties op de locaties, zodat het leereffect maximaal is.’  Alle TeamUp coaches zijn CCE-deskundigen met ruime ervaring in de ouderenzorg. Vraag TeamUp aan via het telefoonnummer: 088 – 44 66 100. 

Lees meer over TeamUp op de website van het CCE