Leermodule Corona en de zorgprofessional (All You Can Learn)

Als professional wil je natuurlijk de beste zorg bieden. De minimodule van All You Can Learn laat hoe je deskundig omgaat met het coronavirus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe zit het met virussen in algemene zin?
 • Wat weten we over het coronavirus specifiek?
 • Antwoorden van viroloog Eric van Gorp over corona in de zorgpraktijk
 • Test je kennis in een korte quiz
 • De belangrijkste bronnen verzameld

Naar de leermodule Corona en de zorgprofessional

5 vragen aan viroloog Eric van Gorp

In 5 video’s geeft viroloog, infectioloog en internist Prof. dr. Eric C.M. van Gorp van het Erasmus MC antwoord op de volgende vragen:  

 1. Een cliënt in een zorginstelling is mogelijk besmet, wat zijn de te nemen stappen?
 2. Een cliënt met indicatie wijkverpleging is mogelijk besmet, wat betekent dat voor de zorg? 
 3. Een bewoner van een verpleeghuis heeft het coronavirus, hoe zorgen we voor onze cliënt, maar ook voor onze zorgmedewerkers?
 4. Wat moeten we doen als een van onze medewerkers op een werklocatie mogelijk besmet is? 
 5. Wat is er nodig aan materialen als we een besmetting hebben? Wie zorgt voor de beschikbaarheid daarvan? 

Bekijk de video’s in de leermodule Corona en de zorgprofessional 

Publiek-private samenwerking 

Allyoucanlearn is een publiek-private samenwerking tussen 39 partners. Acht mbo instellingen, drie hbo instellingen, zeven bedrijven en zeventien zorginstellingen en andere organisaties werken aan open educatie voor de sector Zorg en Welzijn. Allyoucanlearn wordt ondersteund door het ministerie OC&W. 

E-learning ‘COVID-19 coronavirus (Zorgleren Netwerk)

De e-learning ‘COVID-19 coronavirus van het Zorgleren Netwerk leert je in 20 minuten de medische basiskennis over het virus, preventieve maatregelen en persoonlijke hygiëne. Maar ook: hoe spreek ik mijn collega’s aan op hygiëne? De e-learning is ontwikkeld voor professionals in de verpleging, verzorging, thuiszorg en huisartsenpraktijk. Onderdelen van de e-learning zijn:

 • Wat moet ik als zorgverlener weten over dit virus?
 • Welke aandachtspunten op het gebied van preventie zijn belangrijk?
 • Hoe spreek ik mijn collega’s, maar ook vrijwilligers en bezoek aan op hygiëne?
 • Hoe help je elkaar met het scherp blijven op infectierisico’s?

Naar de e-learning COVID-19 coronavirus op zorgleren.com

Heldere instructies 

De e-learning biedt heldere instructies met plaatjes en een video over handen wassen en laat de momenten zien waarop je handhygiëne moet toepassen. Je krijgt informatie over je kleding, haren en nagels en accessoires als sieraden en je mobiel. Ook lees je wat je bij besmetting moet doen, zowel in het verpleeghuis als in de thuissituatie. Tot slot gaat de e-learning in op hoe je elkaar aanspreekt op hygiëne en geeft tips. 

e-learning coronavirus

Samenwerkingsverband VVT en ziekenhuizen

Het Zorgleren Netwerk is een samenwerkingsverband van functionarissen HRM, Kwaliteit, Medische techniek, P&O en Opleidingen werkzaam in Nederlandse en Belgische VVT-instellingen en ziekenhuizen. Zij ontwikkelen digitale bij- en nascholingen voor zorgverleners. 

E-learning Kennis over Covid-19 (NSPOH)

Deze e-learning van opleidingsinstituut NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) biedt kennis en inzicht de manier waarop in Nederland infectieziektebestrijding en outbreak management georganiseerd is tijdens de coronacrisis. Daarnaast leer je over: risico-inschatting en besluitvorming over de te nemen maatregelen. Ook krijg je de benodigde basiskennis aangereikt over verspreiding van het virus, interventies, zoals hygiënemaatregelen, symptomen en ziekteverloop en welke risicogroepen een grotere kans lopen op complicaties wanneer ze het virus hebben opgelopen. Tot slot leer je wat bedoeld wordt met de termen thuisisolatie, quarantaine en medisch toezicht.

Naar de E-learning Kennis over Covid-19

Voor artsen en verpleegkundigen niet werkzaam in infectieziektebestrijding

De E-learning Kennis over Covid-19 van NSPOH is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die niet werkzaam zijn in de infectieziektebestrijding, maar die in verband met de uitbraak van Covid-19 wel ingezet worden in de bestrijding van deze uitbraak. Dit kan gaan om bijvoorbeeld taken in de bron- en contactopsporing of om het (telefonisch) beantwoorden van vragen van burgers over dit coronavirus. Het doorlopen van deze e-learning kost ongeveer 30 minuten. De e-learning is ontwikkeld door NSPOH, GGD Gelderland Midden, GGD Zuid Limburg in samenwerking met het RIVM.