In Nederland leiden bijna 600.000 mensen aan astma, en dat aantal groeit nog steeds. Het leveren van goede zorg is, net als voor alle mensen met een chronische aandoening die niet alleen in de eerstelijns behandeld of onder controle gehouden kan worden, van wezenlijk belang voor deze patiënten. De astma app speelt daarbij een steeds prominentere rol.

Het combineren van reguliere zorg, waarvoor de patiënt fysiek naar de poli moet komen, en zorg op afstand, draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Door de coronacrisis is de behoefte aan zorg op afstand bovendien nog sterker gegroeid dan voorheen al het geval was.

Astma app sinds 2019 in het Isala

Het Isala ziekenhuis maakt inmiddels al meer dan twee jaar gebruik van een app om patiënten met astma op afstand te begeleiden. “Dit is een aanvulling op de zorg en geeft patiënten meer regie op hun aandoening. En wij hopen dat zij dankzij het gebruik van de app longaanvallen (opvlamming van de astma) en mogelijke ziekenhuisopnames kunnen voorkomen”, vertelt verpleegkundig specialist Liesette Hulstein – Brink van het Isala.

De app bevat onder andere diverse gevalideerde vragenlijsten. Nieuwe patiënten moeten die vragenlijst elke week invullen. Zij krijgen automatisch een melding van wanneer het tijd is om de lijst in te vullen. Als de aandoening onder controle is, dan wordt de frequentie van het invullen van de vragenlijsten verlaagd. Inmiddels maken 130 astmapatiënten die bij Isala op de polikliniek Longgeneeskunde onder controle zijn gebruik van zorg op afstand.

Score bepaalt eventuele vervolgacties

De vragen gaan onder andere over de mate waarin de astma de patiënt de afgelopen periode (tussen de vragenlijsten) beperkt heeft. Maar ook hoe vaak hij of zij de luchtwegverwijder (ventolin) extra heeft moeten gebruiken, of last heeft van een piepende ademhaling. Aan de hand van de antwoorden wordt een score bepaald. Is die hoger dan 1,5 dan neemt de poli contact op met de patiënt om de reden voor de verslechtering te achterhalen en, indien nodig, actie te ondernemen.

‘Is het invullen van de vragenlijst teruggebracht naar eens per maand, maar iemand voelt zich slechter, dan moet hij zelf het initiatief nemen om toch de lijst in te vullen. Daarnaast staan in de app filmpjes over het juist gebruik van de inhalatiemedicatie. En iedere patiënt heeft een eigen longaanval actieplan. Dan kun je kijken of je nog goed zit of dat het nodig is om extra medicijnen te gebruiken.’

Eerder dit jaar lanceerde het NeLL een astma app om overmatig gebruik van astma medicatie te voorkomen. Via die app krijgt de gebruiker onder andere inzicht in het gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders (ook wel SABA’s genaamd). Het komende wordt onder meer het gebruik en de effectiviteit van de app onderzocht door het NeLL.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.