Meer stemmings- en gedragsproblemen

Naast eenzaamheid, meldde meer dan de helft van de medewerkers ernstiger problemen onder bewoners: agitatie, depressie, angst en prikkelbaarheid. Ook meldde 41% een verandering in eetlust. Bijna de helft van de familieleden meldde een toename in verdriet en onrust bij hun naaste. In 1 op de 10 gevallen werd meer antipsychotica voorgeschreven dan voorheen of werd erme gestart. 

Nieuwe manieren van contact

In de periode dat bezoek niet mogelijk was, faciliteerden zorginstellingen sociaal contact tussen bewoners en familie en vrienden. 80% van de familieleden en medewerkers vond dat zorginstellingen er alles aan deden om bewoners hierin te ondersteunen. Bijna de helft van de zorgmedewerkers gaf aan dat er extra personeel was ingeroosterd om bewoners hierbij te helpen.

Bij een kwart geen contact mogelijk

Vaak ging dit via (beeld)bellen en in de helft van de gevallen was raamcontact mogelijk. Toch waren de nieuwe manieren van contact niet voor iedereen mogelijk. Vooral bewoners met dementie snappen digitaal contact niet of zijn beperkt in hun communicatie. In een kwart van de gevallen waar geen contact mogelijk was, was familie zelf niet in staat om digitaal contact te hebben. 1 op de 10 familieleden had hun naaste na het uitbreken van de coronacrisis niet meer gezien of gesproken.

Dilemma’s met bezoekverbod

Zowel mantelzorgers als zorgmedewerkers in verpleeghuizen stonden voor het dilemma om de wens van kwaliteit van leven te realiseren of om besmetting te voorkomen. Familieleden (41%) vonden namelijk dat kwaliteit van leven belangrijker was voor hun naaste dan veiligheid (31%), waarbij door weer bezoek toe te laten een groter risico op besmetting acceptabel was. Daarentegen vonden zorgmedewerkers juist dat veiligheid en een minimaal risico op besmetting door geen bezoek belangrijker was voor bewoners (39%) dan kwaliteit van leven (26%).

Bezoek weer mogelijk

Sinds 1 juni is bezoek weer mogelijk en daarom is het van belang medewerkers goed te betrekken. Daarnaast is het belangrijk dat er maatwerk wordt geleverd met betrekking tot contact op afstand en beschermende middelen, zodat flexibeler met maatregelen kan worden omgegaan.

Over het onderzoek

Dit zijn de tussentijdse conclusies van het onderzoek ‘Gevolgen van sociale isolatie in de verzorgings- en verpleeghuizen’. Meer dan 913 familieleden van bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen en 533 zorgmedewerkers zijn gevraagd naar hun ervaringen. Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in mei een online bevraging gehouden onder bewoners, familieleden en zorgmedewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen. Het onderzoek werd gefinancierd door  ZonMw, in het kader van het project ‘Corona Tijden in Nederland’.

Aanmelden voor vervolgonderzoek

Begin juni 2020 zal een tweede bevraging in het kader van dit onderzoek uitgevoerd worden. Zorgorganisaties worden uitgenodigd om deel te nemen of kunnen zich aanmelden.