Positieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Om de ideeën ook praktisch te kunnen gebruiken, ontwikkelde Machteld Huber van het iPH de gesprekstool ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Gebruikers vullen een vragenlijst in, waarmee ze hun eigen gezondheid in brede zin kunnen beoordelen.

Bekijk de gesprekstool op de website van iPH

6 pijlers van positieve gezondheid

De vragenlijst gaat over 6 onderwerpen die allemaal invloed hebben op de gezondheid:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks leven

Onderzoek naar gedragsveranderingen

Zorgverzekeraar VGZ wilde weten of gebruik van de gesprekstool leidt tot een betere gezondheid en minder zorggebruik. Zij vroegen het Radboudumc te onderzoeken wat de ervaringen zijn van gebruikers en of er gedragsveranderingen optreden. Aan het onderzoek deden ouderen, wijkbewoners, cliënten met psychosociale klachten en cliënten met een chronische endocrinologische aandoening mee.

Invloed op gezond gedrag minimaal

Uit het onderzoek bleek dat niet alle gebruikers het geboden inzicht in de eigen gezondheid goed begrijpen. Verwacht werd ook dat deelnemers de resultaten van de tool zouden bespreken met een zorgverlener of iemand uit hun omgeving. Dit gebeurde echter niet. De invloed op het gezondheidsgedrag was minimaal. Judith Wolf, projectleider van het onderzoek: ‘Het beschikbaar stellen van deze tool aan burgers en cliënten maakt nog weinig tot geen verschil.’

Proces op gang brengen

Aanbevelingen van de onderzoekers zijn onder meer:

  • Meer investeren in implementatie.
  • Meer aandacht voor een andere kijk op gezondheid.
  • Systematisch gebruik van ‘mijn Positieve Gezondheid’ door professionals.
  • Methodische ondersteuning bij gespreksvoering en invulling van een zorgtraject.

Reactie Machteld Huber

Het gesprek na het invullen van de gesprekstool is cruciaal om een proces naar eigen regie op gang te brengen.

In een reactie zegt Machteld Huber zich te herkennen in de uitkomsten van het onderzoek. Huber: ‘Wij spreken daarom van “werken met Positieve Gezondheid” om te benadrukken dat het gesprek na het invullen van de gesprekstool cruciaal is om een proces naar eigen regie op gang te brengen.