Wat kunnen we leren van deze schrapsessies?

Filosoof en psycholoog Kees Kraaijeveld beschrijft in de publicatie ‘Hoe kunnen we de zorg blijvend (ont)regelen?’ welke lessen er zijn geleerd van de schrapsessies en hoe we een einde kunnen maken aan de regeldruk in de zorg.

Wat is de oorzaak van het probleem van de hoge regeldruk?

 1. Zorgverleners zijn uren kwijt aan administratie maar weten niet waarvoor ze dienen. Er is geen neutrale, eenduidige informatie over wat nu wél en níet moet.
 2. Er zijn te veel regelmakers, voor álles is immers een richtlijn nodig.
 3. Er zijn duizenden richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en wetsartikelen. Maar waar het echt mis gaat is bij de implementatie. De oorspronkelijke bedoeling van de richtlijn ontaardt zodra deze wordt ingevoerd.
 4. Het probleem is dat er alleen maar regels bij komen. Bij het invoeren van nieuwe registraties vergeten we domweg er een houdbaarheidsdatum op te plakken. Nutteloze administraties worden daardoor zelden weer opgedoekt.
 5. Er is geen oog voor de kosten van de bureaucratie. Wegen de baten wel op tegen de kosten?
 6. Zorginstellingen zijn bang voor toezichthouders. Deze angst zorgt ervoor dat zorgverleners moeten gaan registreren ‘voor de NZa’ of ‘voor de verzekeraar’, maar niet om er zélf van te leren.
 7. De cultuur van de zorg is behoudend en risicomijdend. Zorgverleners doen registraties ‘omdat het moet’ en berusten daarin.

Wat zijn de oplossingen?

Kraaijeveld beschrijft in de publicatie mogelijke oplossingen voor de zeven genoemde problemen:

 1. Informeer zorgverleners over wat wel en niet moet wat betreft administratieve taken.
 2. Betrek zorgverleners nog nadrukkelijker bij het inrichten van de bureaucratie.
 3. Doe voortaan aan strenge zelfbeperking bij het maken van regels.
 4. Uniformeer en minimaliseer de indicatoren voor externe partijen.
 5. Voorkom nieuwe regeldruk voortkomend uit wet- en regelgeving.
 6. Houd implementaties altijd zo simpel en eenvoudig mogelijk.
 7. Laat zorginkopers en toezichthouders actief het bureaucratisme bestrijden.
 8. Doorbreek de krachten die de status quo in stand houden.
 9. Verhoog het kostenbewustzijn wat betreft de bureaucratie in de zorg.
 10. Maak de stap naar waarderend toezicht.
 11. Maak werk van de organisatiecultuur in de zorg.
 12. Zet door met het ontregelen van de zorg.