‘Voor het project hebben we mensen met dementie een combinatie van verschillende interventies laten proberen zoals dagbesteding en de inzet van technologie,’ vertelt projectleider Trudis Schroijen. ‘Dagbesteding is heel belangrijk voor de persoon met dementie en de mantelzorger en moet goed aansluiten bij de belangstelling en behoeften.’ Schroijen adviseert zorgverleners dan ook om de wijk waarin ze werken goed te leren kennen. ‘Kijk welke mogelijkheden er zijn. Zodat je goed mee kunt denken.’

Hulp bij GPS

Bij de inzet van thuistechnologie is vooral gekozen voor de inzet van de leefstijlmonitor en GPS. Voor de technische ondersteuning bij de GPS werd een vrijwilliger ingezet. En die bleek ook wel noodzakelijk. Schroijen: ‘Met alleen kopen ben je er niet. Er is vaak begeleiding nodig voor het instellen van de apparatuur. Dat gaat veelal gepaard met irritatie en vragen. Helpdesks spreken ook een aparte taal, die mantelzorgers niet altijd begrijpen.’

Het is belangrijk om goed te kijken naar de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden, van de mantelzorger en de persoon met dementie.

De keuze aan domotica is enorm. Zowel zorgverleners als mantelzorgers vinden het lastig om te bepalen wat bij iemand past. En het gebruik van technologie is echt maatwerk. Het is belangrijk om te letten op bedieningsgemak, privacy instellingen eventuele extra kosten. Marja Park, casemanager dementie bij de Zonnehuisgroep Amstelland, werkte mee binnen Dementie Thuis Amstelland: ‘Het is belangrijk om goed te kijken naar de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden, van de mantelzorger en de persoon met dementie. Wat voor de een erg handig en gebruiksvriendelijk is, daar weet een ander soms helemaal niet mee om te gaan. Je moet een goed beeld hebben van de situatie en goed luisteren naar de persoon met dementie en de mantelzorger. Dan kun je echt aansluiten op de behoeftes.’

Enthousiasme was er niet meteen

De meeste zorgprofessionals zijn in de loop van het project erg enthousiast geworden over de inzet van leefstijlmonitoring, maar dat was niet direct vanaf het begin zo, weet Schroijen. ‘Er was wel enige weerstand. Zorgverleners moeten echt zien dat het werkt. In eerste instantie waren sommige bang dat de technologie hun werk zou veranderen. Of zelfs in plaats van hun werk zou komen. Inmiddels zien ze de meerwaarde. Dat het een verrijking is van hun werk. En dat mensen er echt mee geholpen zijn.’

Dat zag ook Rika van der Kraan, activiteitenbegeleidster bij Zorgcentrum Kloosterhof: ‘Het is ontzettend leuk om te zien hoe iemand met dementie geholpen kan worden om in zekere mate zelfstandig te kunnen blijven functioneren. En hoe mantelzorgers ontzorgd worden door een app op de telefoon. Ze krijgen inzicht in het leefpatroon van degene die ze zo liefdevol mogelijk willen blijven verzorgen, ook al zijn ze niet altijd in de buurt.’

Tips voor technologie

Door het project kijken de betrokken zorgprofessionals volgens projectleider Trudis Schroijen echt anders naar de inzet van dagbesteding en technologie. Veel breder. ‘Ze zijn ook creatiever geworden in het denken in mogelijkheden. Dagbesteding is vaak toch het eerste waaraan gedacht wordt, maar thuistechnologie kan een hele mooi aanvulling zijn. Het is echt maatwerk, dus in het begin is het vaak zoeken naar de juiste oplossing, maar daarna wordt het leuk. Binnen de deelnemende zorgorganisaties leeft het onderwerp steeds meer.’

De deelnemende zorgprofessionals hebben ook nog 5 tips:

  1. Wees kritisch in wat wel of niet werkt en pas je aan de gebruiker aan.
  2. Observeer de persoon met dementie in zijn of haar leefomgeving zodat je goed in kunt schatten wat er nodig is aan domotica.
  3. Bespreek de mogelijkheden van technologie al in een vroeg stadium, bijvoorbeeld na de diagnose. Het is prettig als de persoon met dementie ook nog enigszins begrijpt waarom het belangrijk is. Met leefstijlmonitoring lever je namelijk ook een stukje privacy in.
  4. Begeleiding bij inzet van domotica is noodzakelijk. Laat zien hoe het werkt, samen met een mantelzorger of familielid erbij. Controleer ook of ze je begrepen hebben. Laat ze het product gebruiken waar jij bij bent.
  5. Het duurt even voordat iets ‘ingeburgerd’ is. Zowel bij de persoon met dementie als de mantelzorger. Geef ze de tijd. Leg het eventueel nog eens uit. En laat het zelfvertrouwen opbouwen in het gebruik.

Over Dementie Thuis Amstelland

Binnen het project Dementie Thuis Amstelland kregen mensen met dementie en hun mantelzorgers een combinatie van vier (bestaande en nieuwe) interventies aangeboden: dagbesteding, meedoen en bewegen, leerplein dementie en inzet thuistechnologie. Het leerplein in een online portal met informatie, zelfhulpmiddelen, leermodules en andere materialen.

Professionals in de wijk bekeken samen met de deelnemers, waaraan behoefte was en welke (wijk)activiteiten ingezet konden worden. Het VU medisch centrum (VUmc) heeft het effect van de vier interventies onderzocht. De drie meest ingezette interventies, dagbesteding (en met name de Ontmoetingsgroep en Odense/inloophuis), Leefstijlmonitor, en Leerplein Dementie, werden goed gewaardeerd. De deelnemers wilden deze innovaties ook na beëindiging van het project blijven gebruiken.

Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek en de borging van de resultaten op de website van BeterOud. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw.