Tot nu toe werd geestelijke verzorging alleen vergoed bij verblijf in een zorginstelling. De nieuwe financiële impuls is bedoeld voor een brede groep thuiswonende ouderen en kan bestaan uit consulten van geestelijk verzorgers, bijscholing van reguliere zorgverleners en activiteiten om de bekendheid van geestelijke verzorging te vergroten. De Jonge stelt vanaf 1 januari 2019 jaarlijks 7 miljoen euro beschikbaar, waarvan 5 miljoen structureel vanaf 2021.

Lees de brief van De Jonge aan de Tweede Kamer (pdf) 

Doorbraak in aandacht voor levensvragen

Rinske Boomstra expert levensvragenRinske Boomstra, expert welbevinden en levensvragen van Zorg voor Beter: ‘Dit is fantastisch nieuws. Hier zaten we met smart op te wachten. Het is een geweldige doorbraak in het mogelijk maken van professionele ondersteuning bij levensvragen door geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Goed dat er ook aandacht is gevraagd voor deze vorm van begeleiding buiten de palliatieve zorg. Dit is gezien de toename van de eenzaamheidsproblematiek onder thuiswonende ouderen en daarmee samenhangende levensvragen ook zeer noodzakelijk.’

Netwerken Palliatieve Zorg

De 25 miljoen wordt de komende twee jaar verspreid via de Netwerken Palliatieve Zorg. De Netwerken gaan nauw samenwerken met centra voor levensvragen, die met behulp van deze financiële injectie in steeds meer gemeenten/regio’s tot stand zullen komen. Vanuit die centra staan geestelijk verzorgers in direct contact met andere hulpverleners, zoals huisartsen, thuiszorg, welzijnswerk en vrijwilligers. 

Niet alleen in laatste levensfase

VGVZ stelt dat geestelijke verzorging niet alleen beschikbaar moet zijn voor de laatste levensfase. Zingevingsvragen spelen op allerlei momenten, zoals bij (chronische) ziekte, ouderdom, handicaps, verlies en rouw. Religie kan daarbij een rol spelen, maar dat hoeft niet. Geestelijke verzorging is voor iedereen toegankelijk. 

Onderzoek activiteiten rondom zingeving

Vilans en Sociaal Werk Nederland doen momenteel een inventariserend onderzoek naar projecten en activiteiten die aandacht besteden aan zingeving of levensvragen bij ouderen. De focus ligt op professionals binnen het sociale domein en zelfstandig wonende ouderen. Denk aan levensverhalen in kaart brengen, spirituele activiteiten of interventies die geluk bevorderen. Heb jij een goed voorbeeld? Mail je ideeën, projecten of activiteiten vóór 21 oktober naar Celine Broens: c.broens@vilans.nl.
 


https://www.youtube.com/watch?v=Y6pt6fhhRw4