Het tekort dat de minister nu aanvult, komt voornamelijk door de stijgende vraag naar zorg voor ouderen. Verpleeghuizen boden het afgelopen jaar meer mensen verpleeghuiszorg dan begroot. Gezien de vergrijzing is dit pas het begin. De Jonge verzoekt zorgkantoren om het beschikbaar gestelde geld te gebruiken voor het oplossen van de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. Hij gaat met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgkantoren in gesprek over de financiering van de langdurige zorg op lange termijn.

Tweede verhoging

Minister De Jonge voegt € 190 miljoen toe aan het macrokader voor de Wet langdurige zorg. Eerder dit jaar maakte minister De Jonge al bekend dat het budget werd verhoogd met € 470 miljoen euro. In totaal komt er in 2019 € 660 miljoen extra beschikbaar voor de toestroom aan cliënten, bovenop de € 600 miljoen die de sector moet inzetten voor de verbetering van de kwaliteit. Dit zijn allerlei verbeteracties die voortkomen uit het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Inschatten benodigde verpleeghuiszorg

Brancheorganisatie ActiZ is blij met het extra geld, maar maakt zich zorgen over het herhaald mislukken van het maken van de juiste inschattingen voor de benodigde verpleeghuiszorg. “Twee keer tussentijds het budget verhogen in één jaar is te veel; zo wordt het moeilijk voor zorgorganisaties om goed en op tijd in te spelen op de reële toename van het aantal cliënten.”