Het geld (tot 2021 een bedrag van 2,1 miljard euro) is bedoeld om zorgorganisaties te laten voldoen aan de normen die gesteld zijn in het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Download de publicatie ‘Resultaten uit het verpleeghuis’ (pdf)

Meer personeel

We zetten haast 90 procent van het geld in voor extra personeel.

Ronald Buijs, De Zorgcirkel

Bijna alle organisaties zetten de extra middelen vooral in voor extra medewerkers en voor (bij)scholing of opleidingen. Zorgmedewerkers moeten hard werken, extra handjes kunnen de werkdruk flink verlagen.

Veel organisaties hebben bijvoorbeeld iemand aangetrokken die activiteiten kan doen met bewoners en toezicht houdt in de huiskamer. Het extra geld voor de verpleeghuizen is dan ook vooral bedoeld om meer mensen aan te nemen. Zo is er meer tijd en aandacht voor de bewoners, is de bedoeling.

Technologie verbetert de zorg

Ik ben er van overtuigd dat arbeidsbesparende technologie een deel van de oplossing is.

Martin den Hartog, Avoord

Veel zorginstellingen steken het geld ook in de inzet van technologie. Arbeidsbesparende technologie helpt om de schaarste aan arbeidskrachten op te vangen en de werkdruk van medewerkers te verminderen.

Daarnaast kan technologie de kwaliteit van leven van bewoners verbeteren, bijvoorbeeld door hen op een positieve manier te prikkelen en onrust weg te nemen. Zo kochten verschillende organisaties bijvoorbeeld een tovertafel of CRDL voor hun bewoners.

Iedere zorgorganisatie maakt eigen keuzes

Alle zorgorganisaties hebben te maken met het (groeiende) personeelstekort. Toch zijn de keuzes van de organisaties niet allemaal dezelfde. De factoren zijn overal anders. ‘Het is belangrijk dat zorgorganisaties – binnen de kaders van het Kwaliteitskader – zelf keuzes kunnen maken hoe ze het extra budget inzetten om de kwaliteit van verpleegzorg te verbeteren,’ zegt Margreeth Kasper de Kroon, bestuursvoorzitter van de Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Sinds 2017 is het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. Dit kader beschrijft waarop bewoners mogen rekenen als zij verhuizen naar een verpleeghuis. Alle verpleeghuizen en locaties moeten hieraan voldoen. De uitvoering van het kwaliteitskader kost in totaal 2,1 miljard euro.


Lees verder