Op 1 juni verruilt Erik Gerritsen het ministerie van VWS voor Ymere. Na zes van de maximaal zeven jaar die een secretaris-generaal mag aanblijven, wordt hij directievoorzitter van deze woningcorporatie, die actief is in de metropoolregio Amsterdam.

Gerritsen draagt het SG-stokje met een gerust hart over aan zijn opvolger, vertelt hij in een afscheidsinterview met ICT&health. “Als het gaat om digitalisering van de zorg is er een onomkeerbare beweging ingezet. Wat zes jaar geleden begon als aanzwellende onderstroom, nadert nu het stadium van bovenstroom.”

Tijd voor tevreden achteroverleunen vindt de onvermoeibare ambassadeur van digitale en hybride zorg het echter allerminst. “Er is nog veel werk te verzetten voordat blended care en elektronische gegevensuitwisseling de dagelijkse gang van zaken zijn in de zorg.”

Gerritsen: geen silver bullet

Voor digitale innovatie bestaat volgens Gerritsen geen silver bullet. “Het is een ongetemd probleem: er is onzekerheid over wat wel of juist niet werkt, er wordt nog een normatief debat gevoerd over wat nou precies goede zorg is en vooral: er zijn veel spelers en niemand is de baas. Iedereen heeft dus een eigen verantwoordelijkheid in de zorgtransformatie.” Zijn advies is daarom: blijf kennis uitwisselen over goede voorbeelden van digitale zorg en inspireer elkaar.

Ook elektronische gegevensuitwisseling blijkt moeilijk van de grond te krijgen, heeft Gerritsen de afgelopen jaren gemerkt: “Het is technisch complex en gaat over zaken als open standaarden voor datacommunicatie, eenheid van taal, infrastructuur en het lagenmodel van Nictiz. Dit is geen dagelijkse kost voor de gemiddelde bestuurder, hoewel het dat wel zou moeten zijn. Want met het Informatieberaad creëren we alleen de randvoorwaarden. Het daadwerkelijk tot stand brengen, brengt voor alle zorgaanbieders een gigantisch veranderingsproces met zich mee.”

Wat dit betekent voor zorgorganisaties en welke rol VWS speelt in de transformatie naar digitaal als het nieuwe normaal, vertelt de bevlogen voorvechter van digitale zorg in de coverstory van ICT&health 4, die op 11 juni a.s. verschijnt.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.