Verpleegkundigen voelen zich maar in kleine mate ondersteund door het elektronisch patiëntendossier, blijkt uit een cross-sectioneel onderzoek van Nivel. Of ze nu wel of niet werken met een ingebouwd classificatiesysteem als Omaha System, maakt daarbij geen verschil.

‘We zijn er nog niet met het EPD’, aldus Nivel. Foto: Getty Images / iStock

De 667 ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden (uit ziekenhuis, ggz en vvt) geven aan dat het elektronische patiëntendossier hen wel ondersteunt in hun dagelijkse zorgverlening, maar de meesten twijfelen hoe compleet en relevant de informatie in het dossier daadwerkelijk is. Daarnaast vindt het grootste deel van de ondervraagden de gebruiksvriendelijkheid van het gebruikte EPD te wensen overlaten. ‘We zijn er dus zeker nog niet met het EPD’, concludeert Nivel-onderzoeker en wijkverpleegkundige Kim de Groot.

Classificatie

Opvallend in het onderzoek is dat het werken met een classificatiesysteem, bedoeld om de kwaliteit van documentatie te vergroten, niet maakt dat verpleegkundigen zich wel ondersteund voelen. Zo’n 18 procent, met name in de verpleeghuizen, weet eigenlijk zelf niet zeker of zij wel of niet werkt met een classificatie- of ordeningssysteem als Gordon, Omaha System of NANDA-I, NIC en NOC in het EPD. ‘Sommige ondervraagden noemden bijvoorbeeld steeds de naam van de software, in plaats van het gebruikte classificatiesysteem’, geeft Nivel-onderzoeker en wijkverpleegkundige Kim de Groot aan.

‘Informatie in EPD incompleet’

Dat maakt vervolgens dat informatie in het EPD voor andere collega’s incompleet of irrelevant is, legt De Groot uit. ‘En dat is wat we terugzien in het onderzoek. Als jij niet weet hoe en waar je informatie kwijt moet en in welke taal, doet dat af aan betrouwbaarheid en kwaliteit van de informatie in het dossier.’

Verpleegkundig proces

Het grootste probleem in het werken met de EPD’s is volgens de onderzoeker echter vooral de gebruiksonvriendelijkheid van de software. ‘Er zijn zoveel ICT-ontwikkelaars die allemaal op een andere manier de classificatiesystemen hebben ingebouwd. Omaha System ziet er bij de ene organisatie compleet anders uit dan bij de andere, bijvoorbeeld. We zien in de resultaten ook dat zorgverleners de fasen van het verpleegkundig proces niet of onhandig terugzien in de software van het EPD’, licht De Groot toe. 

Thuiszorg

Van de drie onderzochte sectoren voelen verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg zich het meest ondersteund door het EPD. De zorgverleners in deze sector maken het meest gebruik van classificatiesystemen (met name Omaha System: 31,5 procent). ‘Dat is niet vreemd, want sinds 2017 is het immers wettelijk verplicht dat thuiszorgorganisaties werken met classificatiesystemen in het EPD’, aldus De Groot. Verpleegkundigen in ziekenhuis en verpleeghuis voelen zich slechts in beperkte mate ondersteund door het EPD. 

Als verpleegkundigen betrokken zijn bij de inrichting van het EPD, verbetert dat de kwaliteit van verslaglegging. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek uit 2018. Hoe kun jij daar een bijdrage aan leveren? Lees het hier. 

Brenda Kluijver