Kwaliteit van zorg

In 2017 hebben vertegenwoordigers van patiënten en naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars het Kwaliteitskader palliatieve zorg ontwikkeld. Drie jaar na publicatie kende nog maar een derde van de verpleegkundigen en verzorgenden die palliatieve zorg bieden de inhoud van het Kwaliteitskader. Tegelijkertijd wijst onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden uit dat het werken volgens de handvatten van het Kwaliteitskader samenhangt met de ervaren kwaliteit van palliatieve zorg. Lees over het onderzoek van het Nivel in deze publicatie (pdf).

Wat is het Kwaliteitskader palliatieve zorg?

Doel van het Kwaliteitskader palliatieve zorg is bijdragen aan de kwaliteit van palliatieve zorg. De handvatten van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland geven zorgverleners en zorgorganisaties een duidelijk beeld van goede palliatieve zorg. Daarnaast helpt het bij het ontwikkelen van beleid over zorg verlenen wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Lees meer over het Kwaliteitskader palliatieve zorg op dit kennisplein.

Domeinen van het Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg heeft tien domeinen. Deze vormen samen de scope van zorg aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten:

 • kernwaarden en principes

 • structuur en proces

 • fysieke dimensie

 • psychische dimensie

 • sociale dimensie

 • spirituele dimensie

 • stervensfase

 • verlies en rouw

 • cultuur

 • ethisch en juridisch

Vier fasen van palliatieve zorg

Wanneer begint palliatieve zorg en hoe verloopt deze bijzondere zorg? Zorg voor iemand die niet meer zal genezen kent verschillende fasen. En ook zijn er meerdere manieren te zien waarop de palliatieve fase verloopt. De vier fasen van palliatieve zorg zijn:

 1. ziektegerichte palliatie
 2. symptoomgerichte palliatie
 3. palliatie in de stervensfase
 4. nazorg

Lees meer over de vier fasen van palliatieve zorg op dit kennisplein.