Het doel van de e-learning is om je meer te leren over hoe dementie en slaapproblemen het probleemgedrag kunnen beïnvloeden. De e-learning duurt ongeveer 20 minuten is verdeeld in drie delen. Allereerst krijg je de casus voorgeschoteld van de 80-jarige Anna. Een vrouw met dementie die onrustig en angstig gedrag vertoont. Vervolgens krijg je informatie over wat slaapproblemen zijn. Tenslotte leer je welke interventies in deze casus zijn toegepast.

De interventie is ontwikkeld door het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Bij het CCE kun je terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag.

Slaapproblemen bij dementie


Mensen met dementie slapen vaak slecht. Dat kan allerlei redenen hebben: ze hebben moeite met inslapen, maken weinig melatonine aan (erg belangrijk voor een goede nachtrust), worden ’s nachts vaak wakker, hebben een omgekeerd waak-slaapritme, slapen veel te veel of juist veel te weinig.