Zorgen voor mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Als je op een persoonsgerichte manier voor iemand wilt zorgen is het belangrijk dat je de persoon goed kent. Zodat je aan kunt sluiten op iemands behoeften en voorkeuren. De vernieuwde e-learning ‘Leren over dementie’ gaat hier op in. Filmpjes, vragen en interactieve schermen wisselen elkaar af.

 Ga naar lerenoverdementie.nl

Wat is er vernieuwd?

De e-learning is ontwikkeld voor verzorgenden in verpleeghuizen en sluit aan bij persoonsgericht werken en de belangrijkste thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Op basis van feedback van professionals is de e-learning vernieuwd op deze punten: 

  • Vormgeving: dat zorgt voor een gebruiksvriendelijke ervaring.
  • De laatste ontwikkelingen in persoonsgericht werken.
  • De belangrijkste thema’s in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
  • Gemakkelijk te volgen voor grote groepen medewerkers door integratie in het eigen Leer Management Systeem (LMS). 

Maak kennis met drie personen met dementie

Leren en dementieIn de e-learning maak je kennis met drie personen met dementie aan de hand van informatie, filmpjes en opdrachten. De personages verschillen in stadium, vorm van dementie, sociaal netwerk en woonomgeving (thuis, woonzorgcentrum of verpleeghuis). Doordat je hen beter leert kennen, ga je hun gedrag beter begrijpen. Dit is nodig om persoonsgerichte zorg te geven. Zo kun je aansluiten bij iemands behoeften en voorkeuren.

Onbegrepen gedrag 

Soms is zorgen voor mensen met dementie een opgave. De e-learning besteedt aandacht aan onbegrepen gedrag en de rol van zorgmedewerkers in het ontstaan en voorkomen van dit gedrag. Deze vormen van gedrag worden behandeld: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag. 

Kosten en accreditatie

De e-learning kost € 25,00 per licentie en kan besteld worden via de webwinkel van het Trimbos. Organisaties die meerdere licenties willen afnemen krijgen een korting. Een samenvatting van de belangrijkste informatie is terug te vinden in een reader. ‘Leren over dementie’ wordt afgesloten met een certificaat. Ook kunnen accreditatiepunten aangevraagd worden bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Kijk voor meer informatie op lerenoverdementie.nl