Uit onderzoek is gebleken dat niet alleen verpleegkundigen, voor wie deze e-learning ontwikkeld is, behoefte hebben aan informatie over intimiteit en seksualiteit bij kanker. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deed onderzoek onder bij 2700 mensen die keven met kanker. Daaruit bleek dat ook zij behoefte hebben aan informatie over intimiteit en seksualiteit bij kanker.

Van de patiënten slechts een op de 25 van hen daarvoor bij de arts of verpleegkundige aanklopte, is bijna twee derde (60%) van mening dat die informatie door wel door de zorgverleners verstrekt zou moeten worden. Daarbij gaat het met name over praktische informatie, tips, ervaringsverhalen en informatie voor de partner. Op dit moment noemen patiënten die zelf op zoek gaan naar informatie (40%) het internet, patiëntenverenigingen en folders nog als hun voornaamste bronnen voor informatie.

E-learning voor verpleegkundigen

De e-learning ‘Intimiteit en seksualiteit bij kanker’ voor verpleegkundigen is nu speciaal ontwikkeld om zorgverleners te helpen dit gesprek wél aan te gaan. V&VN leden kunnen de training gratis volgen. In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Introductie intimiteit en seksualiteit (belang, pijlers).
  • Invloed van kanker(behandeling) op intimiteit en seksualiteit.
  • Bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit.
  • Je bewust zijn van je eigen referentiekader.
  • Een gesprek over intimiteit en seksualiteit structureren volgens het PLISSIT-model.
  • Adviezen geven bij verandering van intimiteit en seksualiteit.
  • Redenen om patiënten te verwijzen.

De e-learning is, net als de e-learning ‘Bewegen bij kanker‘, ontwikkeld door Noordhoff in samenwerking met V&VN Oncologie en IKNL, namens de partners van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ).

De e-learning maakt onderdeel uit van een serie e-learningmodules rondom psychosociale zorg voor kankerpatiënten en sluit aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care waarin één van de doelen is dat zorgverleners en mensen met kanker meer kennis en expertise hebben over (late) gevolgen.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.