De e-health toepassing voor het monitoren van PD-patiënten zorgt ervoor dat artsen eerder kunnen ingrijpen wanneer de meetresultaten daar aanleiding toe geven. Daarnaast krijgen de patiënten zelf meer inzicht in hun behandeling waardoor ook meer zelfregie gestimuleerd wordt.

De e-health toepassing is een initiatief van dialyseverpleegkundige Kim Vedder van de Noordwest Ziekenhuisgroep,locatie Alkmaar. Op verzoek van de nefrologen waar Vedder mee samenwerkt, heeft ze het plan voor de e-health toepassing ingediend voor de NierstichtingChallenge. “Met de subsidie die wij vervolgens ontvingen, hebben wij de toepassing ontwikkeld waarmee ons patiëntportaal aan het ziekenhuissysteem gekoppeld kon worden”, vertelt Vedder.

Meetresultaten in patiëntenportaal

Het idee voor de digitale continue monitoring van PD-patiënten komt voort uit de constatering dat op de poli verpleegkundigen steeds vaker geconfronteerd werden met PD-patënten die, bij veranderende meetwaarden, te laat aan de bel trokken. Doordat de metingen op papier werden bijgehouden en alleen bij een bezoek op de poli bekeken konden worden, eens in de zes weken, werden aanpassingen in de behandeling soms te laat doorgevoerd.

Met de e-health toepassing kunnen PD-patiënten de meetresultaten zelf eenvoudig invoeren. Daarvoor is een apart onderdeel ontwikkeld. Behave de meetresultaten vullen de patiënten na elke behandeling ook een korte vragenlijst, over eventuele lichamelijke klachten, in.

“In het EPD voor behandelaars is daarnaast een zorgportaal ontwikkeld, waarin deze patiëntgegevens eveneens verschijnen. Artsen kunnen hier in één overzicht alle PD-patiënten met hun recente metingen bekijken. Bij personen met afwijkende waarden staat een waarschuwingsdriehoekje vermeld dat een week zichtbaar blijft. Door op een bepaalde patiënt te klikken, krijgt de zorgverlener individuele gegevens in beeld. Het driehoekje verdwijnt weer nadat een arts of verpleegkundige een opmerking bij de patiënt in kwestie plaatst”, aldus initiatiefnemer Kim Vedder.

Onder het kopje ‘dialyse’ kunnen de patiënten de metingen zelf ook uitlezen. Vallen de meetwaarden buiten de gestelde grenzen, dan verschijnt daar een waarschuwingsdriehoekje. “we hopen dat mensen op deze manier meer getriggerd worden om bij uitschieters direct aan de bel te trekken. Zodat we behandelingen eenmalig, tijdelijk of definitief kunnen aanpassen”, vertelt Vedder

Eerder ingrijpen met e-health toepassing

Als voorbeeld noemt Kim Vedder de situatie van een 75-jarige PD-patiënt. Hij constateerde bij zijn op papier bijgehouden thuismetingen licht afwijkende waarden, maar besloot daarvoor niet tussentijds aan de bel te trekken en te wachten met het bespreken tot zijn volgende poli-afspraak. Een paar dagen later krijgt hij last van benauwdheid en komt uiteindelijk op de spoedeisende hulp terecht. Daar blijkt er vocht in zijn longen te zitten en moet hij opgenomen worden.

“Tot hij een paar dagen later benauwd wordt en in paniek raakt. Midden in de nacht belt hij met de dialyseafdeling; na overleg met de nefroloog meldt hij zich op de spoedeisende hulp.’
Daar aangekomen laat een longfoto zien dat er sprake is van overvulling, een teveel aan vocht in het lichaam. Om ervoor te zorgen dat zijn lichaam het overtollige vocht zo snel mogelijk kwijtraakt, wordt de man opgenomen in het ziekenhuis.

“Als het behandelplan van deze meneer tijdig was bijgesteld, door over te gaan op een andere dialysevloeistof, had ziekenhuisopname voorkomen kunnen worden. Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk om patiënten frequent te monitoren”, vertelt Vedder. De dialyseverpleegkundige is inmiddels ook al benaderd door andere ziekenhuizen die interesse hebben in de e-health toepassing.

De voordelen van continue (thuis)monitoring van patiënten en ‘realtime’ toegang tot meetresultaten worden op steeds meer ziekenhuisafdelingen ingezien. En goed voorbeeld daarvan is, naast het initiatief voor PD-patiënten, ook de thuismonitoring van herstellende coronapatiënten waaruit al gebleken is dat daarmee meer dan de helft van de opnamedagen bespaard kunnen worden.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.